Završne riječi u predmetu Nikola Kovačević

30.10.2006, 15:35
Tužilaštvo BiH i odbrana optuženog u predmetu Nikola Kovačević iznijet će završne riječi pred Sudom BiH sutra, 31. oktobra 2006. godine, sa početkom u 10:00 sati u sudnici broj 8. Optužnica tereti Nikolu Kovačevića za krivično djelo zločina protiv čovječnosti. Ovaj predmet se vodi pred Odjelom I za ratne zločine.

Prema navodima optužnice, Nikola Kovačević je u periodu od aprila do augusta 1992. godine kao pripadnik jedinice "Srpske odbrambene snage – SOS", kasnije specijalna jedinica Srpske teritorijalne odbrane za općinu Sanski Most, učestvovao u širokom i sistematičnom napadu Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane, milicije i paravojnih formacija na civilno stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na širem području Bosanske krajine, posebno općine Sanski Most.