X-KRŽ-05/40 Nikola Kovačević

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a), e), f) k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1 istog Zakona.

Tužilački broj: KT-RZ-31/05

Broj optuženih: 1

Tužilac: Džemila Begović

Sudija za prethodno saslušanje: Hilmo Vučinić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Davorin Jukić, Almiro Rodrigues, Lars Folke Bjur Nystrom

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Azra Miletić, Hose Ricardo de Prade, Finn Lynghjem

Datum potvrđivanja optužnice : 05.01.2006.

Predmet pravosnažno okončan : 22.06.2007.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optuženi Nikola Kovačević se, prema optužnici, tereti da je u periodu od aprila do augusta 1992. godine kao pripadnik jedinice „Srpske odbrambene snage – SOS“, kasnije specijalna jedinica Srpske teritorijalne odbrane za općinu Sanski Most, učestvovao u širokom i sistematičnom napadu Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane, milicije i paravojnih formacija na civilno stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na širem području Bosanske krajine, posebno općine Sanski Most. U optužnici se dalje navodi da je optuženi u periodu od maja do augusta 1992. godine sam ili zajedno s Milanom Martićem i drugim pripadnicima vojske i policije zatvarao civile u objekat „Betonirka“, gdje su zatočeni civili bili izloženi mučenjima. Kako se navodi u optužnici, Nikola Kovačević je u junu i julu 1992. godine s drugim pripadnicima vojske i policije, učestvovao u odvođenju civila zatvorenih u Stanici javne bezbjednosti, objektu „Betonirka“, OŠ „Hasan Kikić“ i Sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra u logor „Manjača“. Prilikom navedenog transporta zatočeni civili trpjeli su teška zlostavljanja, batine i premlaćivanja dok se nekima od njih nakon toga gubi svaki trag. Prema navodima optužnice, Nikola Kovačević je zajedno s drugim pripadnicima vojske i policije 7. jula 1992. godine smjestio 60 zatočenih civila iz objekta „Betonirka“ u kamion u kojem nisu imali prostora i koji je bio zatvoren ceradom, koju zatvorenici nisu smjeli podići, pa se uslijed velike vrućine, povreda i iscrpljenosti najmanje devetnaest civila ugušilo. Istoga dana, kako optužnica navodi, ugušeni civili su vraćeni na kamion, a civili koji su im pokušali pomoći nisu predati u logor „Manjača“ nego su odvedeni u nepoznatom pravcu, od kada im se gubi svaki trag.


Optuženi/na: Nikola Kovačević
Branilac: Ranko Dakić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Nikola Kovačević
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a), e), f) k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1 istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Sanski Most
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: 20
Optuženi/na: Nikola Kovačević
Pritvor Period: 10.10.2005.-

Sud je potvrdio optužnicu 5. januara 2006. godine, a na ročištu održanom 20. januara 2006. godine optuženi se izjasnio da nije kriv. 

 

Pretresno vijeće u sastavu: Davorin Jukić, Almiro Rodrigues i Lars Folke Bjur Nystrom.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 20. aprila 2006. godine.

 

Nikoli Kovačeviću je 3. novembra 2006. godine izrečena prvostepena presuda kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke a), e), f) i k) u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine te osuđen na 12 (dvanaest) godina zatvora.

 

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 22. juna 2007. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Azra Miletić, Jose Ricardo de Prada Solaesa i Finn Lynghjem.

 

Apelaciono vijeće je 22. juna 2007. godine izreklo pravosnažnu presudu u ovom predmetu kojom je odbilo žalbe Tužilaštva BiH, osuđenog i njegove odbrane, te potvrdilo prvostepenu presudu.