Izjašnjenje o krivnji u predmetu Željko Lelek

04.12.2006, 13:18
U predmetu Željka Leleka, koji je optužen za krivično djelo zločina protiv čovječnosti, za 05. decembar 2006. godine, zakazano je ročište za izjašnjenje o krivnji. Ročište će se održati u 12:30 u sudnici broj 7.

Prema navodima optužnice Željko Lelek je na dužnosti policajca, između ostalog, ubijao, mučio i silovao u vrijeme širokog i sistematičnog napada srpske vojske, policije i paravojnih formacija usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva. To se dešavalo tokom aprila, maja i juna 1992. godine na području opštine Višegrad.