X-KRŽ-06/202 Željko Lelek

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Optužnica tereti optuženog Željka Leleka za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172., stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: • lišenje druge osobe života (ubistvo) • deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva • zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava • mučenje • prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo, ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje) • prisilni nestanak osoba i • druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja a sve u vezi s članom 29. (saučinitelji) i članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH.

Tužilački broj: KT-RZ-89/06

Broj optuženih: 1

Tužilac: Ibro Bulić

Sudija za prethodno saslušanje: Šaban Maksumić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Hilmo Vučinić, Shireen Avis Fisher, Paul M. Brilman

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirza Jusufović, Dragomir Vukoje, John Fields

Datum potvrđivanja optužnice : 20.11.2006.

Predmet pravosnažno okončan : 12.01.2009.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica, između ostalog, tereti optuženog Željka Leleka za ubistva, mučenja i silovanja na teritoriji općine Višegrad u periodu od aprila do juna 1992. godine. Optuženi, koji je u ovom periodu vršio dužnost policajca, je prema optužnici, počinio navedena djela u sklopu širokog i sistematičnog napada srpske vojske, policije i paravojnih formacija usmjerenog na civilno bošnjačko stanovništvo općine Višegrad.

 

Optužnica navodi da je optuženi početkom maja 1992. godine, zajedno s Milanom Lukićem i Oliverom Krsmanovićem, doveo petoricu muškaraca Bošnjaka na obalu rijeke Drine gdje su dvojici odsjekli glave, a trojicu usmrtili pucajući iz vatrenog oružja.

 

Optužnica dalje navodi da je optuženi, zajedno s još dvije osobe, početkom juna 1992. godine, dovezao na most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu dvije žene, bošnjačke nacionalnosti, od kojih je jedna nosila bebu ne stariju od šest mjeseci. Vlatko Pecikoza je, navodno, bebu bacio u vis, da bi je prilikom pada optuženi dočekao na oštricu noža te naredio majci da pije krv svog djeteta. Optuženi je potom zaklao obje žene, navodi se u optužnici.

 

U istom periodu, prema navodima optužnice, optuženi je zajedno s Milanom Lukićem silovao žensku osobu, koju je nepoznati vojnik po nalogu Milana Lukića prethodno golu vezao za metalnu konstrukciju kreveta. Optužnica navodi da su oštećenu Lelek i Lukić pri tome i dodatno fizički povređivali, tako što su gasili cigarete po njenom tijelu, boli je nožem i rezali u predjelu spolnog organa, sve vrijeme psihički je zlostavljajući. Optužnica dalje navodi da su ovu osobu optuženi i druge osobe svakodnevno silovali tokom sljedećih deset dana, dok je bila zarobljena. Tokom juna 1992. optuženi je, navodno, silovao i na drugi način seksualno zlostavljao još nekoliko ženskih osoba koje su bile protupravno zatvorene. 

 

U proljeće 1992. godine, optuženi je, navodno, zajedno s još četiri lica doveo najmanje četvoricu Bošnjaka iz Banje „Vilina vlas“, gdje su bili zatvoreni, na obale rijeke Drine u mjestu Sase, da bi ih potom prisilili da zagaze u rijeku do pojasa, te ih potom usmrtili pucanjem iz automatskog oružja. 

 

Optužnica tereti Željka Leleka i da je, u maju 1992. godine, zajedno s drugim pripadnicima srpske vojske i policije, učestvovao u protupravnom zatvaranju civila Bošnjaka u prostorijama Policijske stanice Višegrad, te njihovom fizičkom i psihičkom zlostavljanju.


Optuženi/na: Željko Lelek
Branilac: Fahrija Karkin
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Željko Lelek
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172., stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: • lišenje druge osobe života (ubistvo) • deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva • zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava • mučenje • prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo, ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje) • prisilni nestanak osoba i • druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja a sve u vezi s članom 29. (saučinitelji) i članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud je optužnicu potvrdio 20. novembra 2006. godine.

 

Optuženi se 5. decembra 2006. godine izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice.

 

Glavni pretres je otvoren 2. marta 2007. godine. 

 

Pretresno vijeće u sastavu: Hilmo Vučinić, Shireen Avis Fisher i Paul M. Brilman.

 

Sud je 23. maja 2008. godine izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Željko Lelek oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti – progon iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi s radnjama iz: tačke e) teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava u odnosu na oštećene Hasana Ahmetspahića i Naila Osmanbegovića), f) mučenje u odnosu na oštećene Zejnebu Osmanbegović i njenu majku, te d) prisilno preseljenje stanovništva, sve iz tačke 2) optužnice; – tačke g) silovanje i f) mučenje u odnosu na oštećenu M. H. u vezi s tačkom 3c) optužnice, tačke g) prisiljavanje na drugi oblik teškog seksualnog nasilja nad oštećenom „C“ u vezi s tačkom 3d) optužnice; – tačke e) zatvaranje suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava u odnosu na oštećene Suvada Subašića, Envera Džaferovića, Safeta Tvrtkovića, Nezira Žunića, Osmana Kurspahića, Abida Murtića, Suvada Dolovca i njegovog brata, te mladića zv. Salko; i to u vezi s članom 29. (saizvršilaštvo) samo u odnosu na tačke 2. i 4. optužnice, a sve u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Istom presudom optuženi Željko Lelek je oslobođen optužbe za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama: a) i g) KZ BiH. Istom presudom je odbijena optužba usljed odustanka tužitelja od tčaka optuženja na glavnom pretresu za krivično djelo iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a) KZ BiH.

 

Sud je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

 

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je: 12.1.2009.godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Mirza Jusufović, Dragomir Vukoje i John Fields.

 

Apelaciono vijeće je 12. januara 2009. donijelo rješenje kojim je odbijena, kao neosnovana, žalba optuženog izjavljena od njegovih branitelja, dok je žalba Tužilaštva djelimično uvažena i prvostepena presuda Suda BiH od 23.5.2008. preinačena u dijelu odluke o kazni na način da je optuženi Željko Lelek za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH u vezi s tačkama d), e), I) i g) istog člana, a u vezi s članom 29. KZ BiH u odnosu na tačke 2. i 4. prvostepene presude, a sve u vezi s članom 180. stav 1. KZ BiH, za koje je oglašen krivim, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina. U ostalom dijelu prvostepena presuda je potvrđena.


Vijesti: