Početak glavnog pretresa u predmetu Željko Mejakić i drugi

19.12.2006, 11:44
U predmetu Željko Mejakić i drugi, koji optužnica tereti za krivično djelo Zločina protiv čovječnosti, zakazan je početak glavnog pretresa za 20. decembar 2006. godine sa početkom u 09:30 sati u sudnici 7.

Optužnica navodi da su optuženi, od aprila 1992. pa do kraja godine, u okviru širokog i sistematskog napada na nesrpsko stanovništvo na području Prijedora, koji su izveli pripadnici vojske Republike Srpske, Teritorijalne odbrane, policije i paravojnih formacija, direktno učestvovali u sistematskom zarobljavanju nesrpskih civila i njihovom zatvaranju u logore Omarska, Keraterm i Trnopolje. 

Ovaj predmet je, prema odluci Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), ustupljen na dalje postupanje vlastima BiH.  Optuženi su 09. maja 2006. godine prebačeni na teritoriju BiH.