X-KRŽ-06/200 Željko Mejakić i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Optužnica tereti Željka Mejakića i Momčila Grubana za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), e) zatvaranje, f) mučenje, g) seksualno nasilje, k) druga nečovječna djela i h) progon, u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH. Optužnica tereti Duška Kneževića za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), f) mučenje, k) druga nečovječna djela, h) progon i g) seksualno nasilje, u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. KZ BiH. Optužnica tereti Dušana Fuštara za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), e) zatvaranje, f) mučenje, k) druga nečovječna djela i h) progon u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH.

Tužilački broj: KT-RZ-91/06

Broj optuženih: 4

Tužilac: Peter Kornack

Sudija za prethodno saslušanje: Shireen Fisher

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Šaban Maksumić, Pietro Spera, Marie Tuma

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirza Jusufović, Tihomir Lukes, Phillip Weiner

Datum potvrđivanja optužnice : 07.07.2006.

Predmet pravosnažno okončan : 16.02.2009.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica navodi da su optuženi direktno učestvovali u zlostavljanjima i progonima koji su u periodu od 30. aprila do kraja 1992. godine počinjeni nad nesrpskim stanovništvom na području općine Prijedor. U okviru plana stalnog preseljavanja nesrpskog stanovništva, prema navodima optužnice, više od 7.000 nesrpskih civila je bilo predmet zarobljavanja, odvođenja i samovoljnog zatvaranja u logore Omarska, Keraterm i Trnopolje. U ovim logorima zatvoreni su, navodno, držani u nehumanim uslovima i podvrgnuti teškom fizičkom, psihičkom i seksualnom zlostavljanju.

Prema navodima optužnice, Željko Mejakić je u periodu od 24. maja do 30. augusta 1992. godine kao načelnik bezbjednosti i de facto komandant logora Omarska bio nadređen i odgovoran za sve tri smjene straže u logoru kao i za živote preko 3.000 zatvorenih civila. Između ostalog, optužnica ga tereti za događaj koji se navodno desio sredinom juna 1992. godine kada su logorski stražari i posjetioci teško pretukli šest zatvorenika. Prema optužnici, od posljedica udaranja, jedno lice je dobilo posjekotinu od napada nožem i frakturu lobanje, dok je jedno lice preminulo. 

Momčilo Gruban je, prema navodima optužnice, od 24. maja do 30. augusta 1992. godine, bio komandir jedne od tri smjene straže u logoru Omarska. Optužnica navodi da je on, između ostalog, odgovoran za događaje koji su se desili u junu 1992. godine kada je grupa stražara i posjetilaca logora na smrt pretukla četiri lica. Na ovaj način je optuženi, navodno, ojačao funkcionisanje logorskog sistema i zlostavljanja zatvorenih u logoru.

Optužnica dalje navodi da je od 24. maja do 30. augusta 1992. godine, Duško Knežević, bez službenog položaja u logorima Omarska i Keraterm, redovno ulazio u njih, te po svojoj volji i neometano počinio ubistva i premlaćivanja zatvorenika. Između ostalog, navodi se da je optuženi, početkom jula, koristeći palice, sa još četiri lica surovo pretukao jednog zatvorenika.

Dušan Fuštar je, prema navodima optužnice, od 24. maja do 30. augusta 1992. godine, bio komandir jedne od tri smjene straže u logoru Keraterm. Između ostalog, Dušan Fuštar je navodno učestvovao u odabiru približno 20 muškaraca koji su odvedeni s mjesta zatvorenja u logoru Keraterm i strijeljani.Napomene:

Sud je prihvatio / potvrdio optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 07.07.2006. godine koja je preuzeta kao potvrđena od strane MKSJ.

Sud je 17. aprila 2008. godine donio rješenje o razdvajanju predmeta, te se ovaj predmet od tada vodi pod nazivom Željko Mejakić i dr. (X-KR-06/200) u odnosu na optužene Željka Mejakića, Momčila Grubana i Duška Kneževića, a Dušan Fuštar (X-KR-06/200-1) u odnosu na optuženog Dušana Fuštara.

Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između Tužilaštva BiH i optuženog Dušana Fuštara 22. aprila 2008. godine, Sud je izrekao presudu kojom je Dušan Fuštar oglašen krivim za zločin protiv čovječnosti, te kažnjen sa devet (9) godina zatvora

Optuženi/na: Željko Mejakić
Branilac: Jovan Simić i Ranko Dakić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Momčilo Gruban
Branilac: Duško Panić i Goran Rodić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Duško Knežević
Branilac: Nebojša Pantić i Milenko Ljubojević
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Dušan Fuštar
Branilac: Dragan Ivetić i Goran Rodić
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Momčilo Gruban
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), e) zatvaranje, f) mučenje, g) seksualno nasilje, k) druga nečovječna djela i h) progon, u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Željko Mejakić
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), e) zatvaranje, f) mučenje, g) seksualno nasilje, k) druga nečovječna djela i h) progon, u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Duško Knežević
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), f) mučenje, k) druga nečovječna djela, h) progon i g) seksualno nasilje, u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

4.

Optuženi/na: Dušan Fuštar
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), e) zatvaranje, f) mučenje, k) druga nečovječna djela i h) progon u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Željko Mejakić
Pritvor Period: 01.07.2003.-
Optuženi/na: Momčilo Gruban
Pritvor Period: 02.05.2002.- 17.07.2002.; 21.07.2005.-
Optuženi/na: Duško Knežević
Pritvor Period: 18.05.2002.-

Sud je potvrdio optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 7.7.2006. godine koja je preuzeta kao potvrđena od strane MKSJ.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 28. jula 2006. godine optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

Glavni pretres je započeo 20. decembra 2006. godine.

Pretresno vijeće u sastavu: Šaban Maksumić, Pietro Spera i Marie Tuma.

Sud je 30. maja 2008. godine donio prvostepenu presudu kojom je Željko Mejakić oglašen krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i to: iz tačke a) lišenje druge osobe života (ubistvo), iz tačke e) zatvaranje (samovoljno i protupravno zatvorenje osoba u logore), iz tačke f) mučenje (premlaćivanja i ostali oblici fizičkog nasilja), iz tačke g) seksualno nasilje (silovanja i ostali oblici seksualnog zlostavljanja), iz tačke k) druga nečovječna djela (zatvorenje u nehumanim uslovima, šikaniranje, ponižavanje i drugo psihičko zlostavljanje) i iz tačke h) progon, a sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. i 2. KZ BiH, i osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godineMomčilo Gruban oglašen je krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i to: iz tačke a) lišenje druge osobe života (ubistvo), iz tačke e) zatvaranje (samovoljno i protupravno zatvorenje osoba u logore), iz tačke f) mučenje (premlaćivanja i ostali oblici fizičkog nasilja), iz tačke g) seksualno nasilje (silovanja i ostali oblici seksualnog zlostavljanja), iz tačke k) druga nečovječna djela (zatvorenje u nehumanim uslovima, šikaniranje, ponižavanje i drugo psihičko zlostavljanje) i iz tačke h) progon, a sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. i 2. KZ BiH i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 godinaDuško Knežević oglašen je krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i to: iz tačke a) lišenje druge osobe života (ubistvo), iz tačke f) mučenje (premlaćivanja i ostali oblici fizičkog nasilja), iz tačke k) druga nečovječna djela (zatvorenje u nehumanim uslovima, šikaniranje, ponižavanje i drugo psihičko zlostavljanje) i iz tačke h) progon (sve radnje opisane u tački 3. i 5. optužnice), a u vezi samo s tačkom 3. optužnice, iz tačke g) seksualno nasilje (silovanja i ostali oblici seksualnog zlostavljanja). a sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH i osuđen je na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 31 godine.

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je: 16.2.2009. godine.

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Mirza Jusufović, Tihomir Lukes i Phillip Weiner.

Apelaciono odjeljenje Suda je nakon održane javne sjednice 16. februara 2009. godine, donijelo drugostepenu presudu kojom je presuda Suda od 30. maja 2008. godine preinačena u pogledu pravne ocjene krivičnog djela, tako što su optuženi oglašeni krivim što su radnjama opisanim u izreci prvostepene presude, optuženi Željko Mejakić, kao rukovodilac obezbjeđenja logora Omarska, Momčilo Gruban, kao vođa jedne od tri smjene straže logora Omarska i Duško Knežević, bez ikakvog službenog položaja u logorima Omarska i Keraterm, počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke a), e), f), g), k) i h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u pogledu odluke o kazni optuženog Momčila Grubana, tako da je isti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke a), e), f), g), k) i h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine a sve u vezi s članom 29. članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, uz primjenu odredbi člana 49. i 50. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina, i u pogledu pritvora koji se optuženom Momčilu Grubanu uračunava u izrečenu kaznu, tako što se određuje da mu se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, i nadalje, po rješenjima Suda BiH. U ostalom dijelu, žalbe su odbijene kao neosnovane i potvrđena je prvostepena presuda.


Vijesti: