Ukinuta presuda u predmetu Boban Šimšić

11.01.2007, 17:18
Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH, 5. januara 2007. godine, donijelo je odluku po žalbama stranaka u predmetu Boban Šimšić, kojom se uvažavaju žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog, te se ukida presuda sudećeg vijeća od 11. jula 2006. godine. Istom odlukom određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

U rješenju Apelacionog vijeća stoji da su žalbe uvažene imajući u vidu utvrđene bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

Presudom sudećeg vijeća optuženi Boban Šimšić oglašen je krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti te osuđen na pet godina zatvora.  Sudeće vijeće je optuženog oglasilo krivim da je u vrijeme širokog i sistematičnog napada srpske vojske i policije te paravojnih srpskih formacija, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području opštine Višegrad, u periodu od aprila do jula 1992. godine, pomagao u vršenju prisilnog nestanka civila bošnjačke nacionalnosti i u izvršenju silovanja nad civilima bošnjačke nacionalnosti u prostorijama škole "Hasan Veletovac" u Višegradu.

Rješenjem Apelacionog vijeća od dana 8. januara 2007. godine prema optuženom je produžen pritvor do 8. januara 2008. godine.