Početak glavnog pretresa u predmetu Nenad Tanasković

01.02.2007, 12:44
U predmetu Nenad Tanasković, koji je optužen za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, zakazan je početak glavnog pretresa za 2. februar 2007. godine sa početkom u 10:00 sati u sudnici 3.

Optužnica navodi da je Nenad Tanasković, u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, kao pripadnik rezervnog sastava policije Stanice javne bezbjednosti Višegrad, učestvovao u širokom ili sistematskom napadu pripadnika Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, policije i paravojnih formacija na civilno muslimansko stanovništvo na području opštine Višegrad.  Optužnica dalje navodi da je pri ovom napadu, između ostalog, stotine civila ubijeno, mučeno, premlaćivano, silovano, nezakonito lišavano slobode i prisilno premješteno van teritorije ove opštine.