Prva statusna konferencija u predmetu Paško Ljubičić

05.03.2007, 10:47
Za sutra, 6. marta 2007. godine, zakazana je prva statusna konferencija pred pretresnim vijećem u predmetu Paško Ljubičić, sa početkom u 09:30 sati, u sudnici broj 6. Ljubičić je optužen za krivična djela zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i povrede zakona ili običaja rata.

Prema navodima optužnice, koju je Sud prihvatio 21. decembra 2006. godine, Paško Ljubičić je od januara do kraja jula 1993. godine učestvovao u širokom i sistematskom napadu Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na bošnjačko civilno stanovništvo u općinama Vitez i Busovača.  Optužnica dalje navodi da je optuženi od januara do jula 1993. godine vršio dužnost komadanta Četvrte bojne vojne policije, koja je funkcionirala u Operativnoj zoni Središnja Bosna HVO-a.