X-KR-06/241 Paško Ljubičić

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Optužnica tereti Paška Ljubičića za sljedeća krivična djela: - zločin protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: • ubistvo • h) progon • e) zatvaranje (proizvoljno i protuzakonito hapšenje i zatvaranje u zatvoreničke centre) • f) mučenje (premlaćivanje i druga teška fizička i psihička zlostavljanja) i • k) druga nečovječna djela (premlaćivanje i druga teška fizička i psihička zlostavljanja, držanje u nehumanim uvjetima, prisilni rad i živi štit). - ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama: • napad na civilno stanovništvo i civilne objekte i • f) uništavanje i pljačkanje imovine. - povreda zakona ili običaja rata iz člana 179. KZ BiH u vezi sa sljedećom tačkom: • d) uništavanje ili namjerno oštećenje ustanova namijenjenih vjerskim potrebama (uništenje džamija), a sve u vezi s članovima 29, 31. i 35., te s članom 180. stav 1. i 2. KZ BiH.

Tužilački broj: KT-RZ 140/06

Broj optuženih: 1

Tužilac: Devid Schwendiaman

Sudija za prethodno saslušanje: Almiro Rodrigues

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Šaban Maksumić, Marie Tuma, Merja Halme-Korhonen

Datum potvrđivanja optužnice : 21.12.2006.

Predmet pravosnažno okončan : 29.04.2008.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Prema navodima optužnice, optuženi Paško Ljubičić je od januara do kraja jula 1993. godine učestvovao u sklopu širokog ili sistematskog napada snaga Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na bošnjačko civilno stanovništvo u općinama Vitez i Busovača. Optužnica navodi da je optuženi od januara do jula 1993. godine vršio dužnost komandanta Četvrte bojne Vojne policije, koja je funkcionirala u Operativnoj zoni Središnja Bosna (OZSB) HVO-a. On je, navodno, formalno i de facto imao kontrolu nad pripadnicima Vojne policije HVO-a u OZSB-u. 

Optužnica, između ostalog, navodi da je optuženi naredio pripadnicima Četvrte bojne Vojne policije da izvrše napad na civilno bošnjačko stanovništvo u Busovači. Optužnica navodi da je tom prilikom 27 bošnjačkih civila lišeno života, te da je izvršeno pljačkanje i uništavanje kuća i poslovnih objekata Bošnjaka. Prema optužnici, optuženi je i sam učestvovao u ovom napadu.

Optužnica dalje navodi da je optuženi, u jutarnjim satima 16. aprila 1993. godine, učestvovao u planiranju te naređivao pripadnicima Četvrte bojne Vojne policije da napadnu sela Ahmiće, Nadioke, Piriće i Šantiće. Ovom prilikom je navodno naređeno da se pobije sve vojno sposobno bošnjačko stanovništvo, te da se istjeraju Bošnjaci i njihove kuće unište. U optužnici stoji da je za vrijeme ovog napada ubijeno je oko 100 bošnjačkih civila, sve bošnjačko stanovništvo iz tih sela je protjerano, njihove kuće su uništene, mnogima su nanesene duševne i fizičke povrede, a u selu Ahmići dvije džamije su dignute u vazduh. 

Prema navodima optužnice, od januara do jula 1993. godine, pripadnici Četvrte bojne Vojne policije HVO-a su, uz znanje i po naređenju Paška Ljubičića, izvršili protuzakonito zarobljavanje bošnjačkih civila koji su bili van borbenog stroja iz općina Vitez i Busovača. Po zarobljavanju, navodno su ih odveli u objekte za zatvorenike gdje su ih tukli i podvrgavali ostalim oblicima teškog fizičkog i psihičkog zlostavljanja.

Optužnica dalje navodi da su pripadnici Četvrte bojne Vojne policije HVO-a koristili zatočene bošnjačke civile kao živi štit, te ih primoravali na obavljanje prinudnih radova za pripadnike HVO-a na prvim borbenim linijama.


Optuženi/na: Paško Ljubičić
Branilac: Branka Praljak
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Paško Ljubičić
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: • ubistvo • h) progon • e) zatvaranje (proizvoljno i protuzakonito hapšenje i zatvaranje u zatvoreničke centre) • f) mučenje (premlaćivanje i druga teška fizička i psihička zlostavljanja) i • k) druga nečovječna djela (premlaćivanje i druga teška fizička i psihička zlostavljanja, držanje u nehumanim uvjetima, prisilni rad i živi štit). - ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama: • napad na civilno stanovništvo i civilne objekte i • f) uništavanje i pljačkanje imovine. - povreda zakona ili običaja rata iz člana 179. KZ BiH u vezi sa sljedećom tačkom: • d) uništavanje ili namjerno oštećenje ustanova namijenjenih vjerskim potrebama (uništenje džamija), a sve u vezi s članovima 29, 31. i 35., te s članom 180. stav 1. i 2. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Busovača, Vitez
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Paško Ljubičić
Pritvor Period: 09.01.2001.-29.04.2008.

Sud je izmijenjenu optužnicu prihvatio 21. decembra 2006. godine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji, održanom 9. januara 2007. godine, optuženi Paško Ljubičić nije se izjasnio o pitanju krivnje, pa je Sud, u skladu sa zakonom, konstatirao da optuženi poriče krivnju.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Šaban Maksumić, Marie Tuma i Merja Halme-Korhonen.

 

Glavni pretres je započeo 11. maja 2007. godine.

 

Sud je nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između Tužilaštva BiH i optuženog Ljubičića, 29. aprila 2008. godine izrekao presudu kojom je oglasio krivim Paška Ljubičića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, te ga osudio na kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina.


Vijesti: