Izricanje presude u predmetu Radisav Ljubinac

07.03.2007, 10:27
Izricanje presude sudećeg vijeća u predmetu Radisav Ljubinac, koji je optužen za krivično djelo zločina protiv čovječnosti, zakazano je za četvrtak, 8. marta 2007. godine, u sudnici 4, sa početkom u 12:00 sati.

Prema navodima optužnice Radisav Ljubinac je, između maja i novembra 1992. godine, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva sa područja općine Rogatica na političkoj, rasnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi. Kako optužnica dalje navodi, progon je izvršen kao dio široko rasprostranjenog i sistematičnog napada vojske i policije tzv. Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kao i paravojnih formacija pod vodstvom Srpske demokratske stranke.    

Tokom pretresa u ovome predmetu, održano je 20 ročišta, sa više od 43 sata pred pretresnim vijećem.