X-KRŽ-05/154 Radisav Ljubinac

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Optužnica tereti Radisava Ljubinca za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa sljedećim tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), d) prisilno preseljenje stanovništva, e) zatvaranje i k) druga nečovječna djela slične prirode učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.

Tužilački broj: KT-RZ 174/05

Broj optuženih: 1

Tužilac: Mirsad Strika

Sudija za prethodno saslušanje: Zorica Gogala

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Zorica Gogala, Tore Lindseth, Roland Dekkers

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Azra Miletić, Finn Lynghjem, José Ricardo de Prada Solaesa.

Datum potvrđivanja optužnice : 15.05.2006.

Predmet pravosnažno okončan : 04.10.2007.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Prema navodima optužnice, Radisav Ljubinac je, između maja i novembra 1992. godine, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva sa područja općine Rogatica na političkoj, rasnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi. Kako optužnica dalje navodi, progon je izvršen kao dio široko rasprostranjenog i sistematičnog napada vojske i policije tzv. Srpske Republike Bosne i Hercegovine kao i paravojnih formacija pod vodstvom Srpske demokratske stranke.

 Optužnica navodi da je optuženi 26. maja 1992. godine odveo jednog civila Bošnjaka iz sela Seljani te da do danas ta osoba nije pronađena. Optuženi je 28. jula 1992. godine, zajedno sa osobom pod nadimkom Macola, navodno, odveo jednog civila Bošnjaka iz kampa u školi „Veljko Vlahović”, koji također do danas nije pronađen.

 Prema navodima optužnice, na dan 3. juna 1992. godine, optuženi je zajedno s drugim osobama odvojio muškarce od žena i djece te je odveo 15 muškaraca Bošnjaka koji su nakon toga ubijeni. Dalje se navodi da su njihova tijela ekshumirana u oktobru 2004. godine iz masovne grobnice na lokaciji Dizdareva njiva.

 Optužnica dalje navodi da je 3. i 4. augusta 1992. godine optuženi prisilno preselio žene, djecu i jedan broj muškaraca iz sela Seljani u kamp u školi „Veljko Vlahović”, gdje je zaplijenio zlato i druge vrijednosti od pritvorenih civila. Prema optužnici, 5. augusta 1992. godine optuženi je učestvovao u prisilnom preseljenju žena i djece iz kampa u školi „Veljko Vlahović” na Hrešu.

 U optužnici se dalje navodi da je između augusta i novembra 1992. godine optuženi odveo pritvorenike iz kampa „Rasadnik” na prisilni rad za srpsku vojsku u regionu Rogatice. Optuženi je 15. augusta 1992. godine navodno odvezao 27 civila u selo Duljevac gdje su korišteni kao ljudski štit da bi nakon toga bili pogubljeni streljanjem.


Optuženi/na: Radisav Ljubinac
Branilac: Saša Ibrulj
Presuda/Odluka Odbijajuća

1.

Optuženi/na: Ljubinac Radisav
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), d) prisilno preseljenje stanovništva, e) zatvaranje i k) druga nečovječna djela slične prirode učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.
Mjesto učinjenja djela: Rogatica
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Krivičnim djelom oštećena: Privatna i javna imovina Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Radisav Ljubinac
Pritvor Period: 20.12.2005.-

Sud je optužnicu potvrdio 15. maja 2006. godine.

 

Na ročištu održanom 5. juna 2006. godine optuženi se izjasnio da nije kriv.

 

Statusna konferencija održana je 30. augusta 2006. godine.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Zorica Gogala, Tore Lindseth i Roland Dekkers

 

Glavni pretres je počeo 7. septembra 2006. godine.

 

Sud BiH je 8. marta 2007. godine donio prvostepenu presudu kojom je Radisav Ljubinac oglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnost i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. Istom presudom optuženi je oslobođen optužbe za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stava 1. tačka a) i h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je: 4.10.2007. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Azra Miletić, Finn Lynghjem i José Ricardo de Prada Solaesa.

Pravosnažnom presudom Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH odbijene su kao neosnovane žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog Radisava Ljubinca. Apelaciono vijeće je našlo da je sudsko vijeće propustilo da u prvostepenoj presudi odbije tačku optužnice od koje je Tužilaštvo u toku glavnog pretresa odustalo. Shodno tome, prvostepena presuda je preinačena tako da se odbija pomenuta tačka optužnice, dok u ostalom dijelu presuda sudskog vijeća ostaje neizmijenjena.


Vijesti: