Početak pretresa pred Apelacionim vijećem u predmetu Boban Šimšić

08.03.2007, 10:31
Početak pretresa pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda BiH u predmetu Boban Šimšić je zakazan za sutra, 9. marta 2007. godine, u sudnici 5, sa početkom u 10.00 sati.

Sudeće vijeće je 11. jula 2006. godine izreklo presudu kojom je Boban Šimšić oglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.  Sudeće vijeće je optuženog proglasilo krivim da je u vrijeme širokog i sistematičnog napada srpske vojske i policije, te paravojnih srpskih formacija, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Višegrad, u periodu od aprila do jula 1992. godine, pomagao u vršenju prisilnog nestanka civila bošnjačke nacionalnosti i u izvršenju silovanja nad civilima bošnjačke nacionalnosti u prostorijama škole "Hasan Veletovac" u Višegradu.

Apelaciono vijeće je rješenjem od 5. januara 2007. godine uvažilo žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog, te ukinulo presudu sudećeg vijeća i odredilo održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem.