Radisav Ljubinac osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina

08.03.2007, 14:29
Sud BiH je danas izrekao prvostepenu presudu u predmetu Odjela I za ratne zločine, kojom je optuženi Radisav Ljubinac oglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

Presudom sudećeg vijeća Radisav Ljubinac je oglašen krivim što je u periodu od maja do novembra 1992. godine, u vrijeme širokog i sistematičnog napada vojske i policije tzv. Srpske Republike BiH i paravojnih formacija pod vodstvom Srpske demokratske stranke, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Rogatica, učestvovao u prisilnom preseljenju  stanovništva, te u drugim nečovječnim djelima.

Radisav Ljubinac je 3. i 4. augusta 1992. godine učestvovao u prisilnom preseljenju stanovništva iz sela i naselja MZ Seljani u logor koji se nalazio u Srednjoškolskom centru „Veljko Vlahović“ u Rogatici.  Optuženi je 5. augusta 1992. godine, po razdvajanju od muškaraca, učestvovao u prisilnom preseljenju žena i djece iz logora koji se nalazio u Srednjoškolskom centru „Veljko Vlahović“ na Hreši, općina Stari Grad – Sarajevo.

Optuženi je u periodu od kraja juna do oktobra 1992. godine, u više navrata tukao četiri civila zatvorena u logoru “Rasadnik” kod Rogatice.

Dana, 15. augusta 1992. godine, optuženi je iz Rogatice odvezao 27 civila, među kojima su  bila i četiri maloljetnika, u selo Duljevac, nakon čega su oni korišteni kao živi štit.

Optuženi je oslobođen optužbe da je, između ostalog, dana 3. juna 1992. godine zajedno sa drugim osobama, učestvovao u odvođenju 15 muškaraca iz sela Seljani čija su tijela u oktobru 2004. godine ekshumirana iz masovne grobnice na lokalitetu Dizdareva njiva.

Vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru od 20. decembra 2005. godine će se uračunati u izrečenu kaznu zatvora.