Početak glavnog pretresa u predmetu Marko Radić i drugi

23.03.2007, 15:25
Početak glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Marka Radića, Dragana Šunjića, Damira Brekala i Mirka Vračevića, koji su optuženi za krivično djelo zločina protiv čovječnosti, zakazan je za ponedjeljak, 26. mart 2007. godine, sa početkom u 09:30 sati, u sudnici 6.

Dana, 16. marta 2007. godine Sud je donio rješenje kojim se spajaju predmeti Marko Radić i drugi (X-KR-05/139) i Mirko Vračević (X-KR-06/300), te će se voditi kao jedan predmet pod nazivom Marko Radić i drugi (X-KR-05/139).

Prema navodima optužnice Marko Radić je, u svojstvu komandanta Diverzantske jedinice „Ivan Stanić-Ćićo“, a kasnije kao zapovjednik Druge brigade HVO-a, odgovoran za ubistva zatvorenika koja su počinile osobe nad kojima je imao efektivnu kontrolu.  Optužnica navodi da su: Dragan Šunjić, u svojstvu zamjenika upravnika zatvora „Vojno“ i Damir Brekalo, u svojstvu pripadnika Bjelopoljske bojne Druge brigade HVO-a i Diverzantske jedinice „Ivan Stanić-Ćićo“, u periodu od augusta 1993. do marta 1994. godine, učestvovali u formiranju zatvora, hapšenju i nezakonitom zarobljavanju bošnjačkih civila.

Prema navodima optužnice Mirko Vračević (zvani Srbin) je, u periodu od jula 1993. do marta 1994. godine, kao pripadnik Bjelopoljske bojne Druge brigade HVO-a  i u svojstvu stražara u logoru „Vojno“, između ostalog, počinio i pomagao fizičko, psihičko i seksualno zlostavljanje pritvorenih osoba u logoru „Vojno“.