X-KRŽ-05/139 Radić Marko i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Optužnica tereti Marka Radića, Dragana Šunjića i Damira Brekala za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), e) zatvaranje, f) mučenje, g) seksualno nasilje, k) druga nečovječna djela i h) progon, u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1, 2. i 3. KZ BiH. Optužnica tereti Mirka Vračevića za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), e) zatvaranje, f) mučenje, g) seksualno nasilje, k) druga nečovječna djela i h) progon, u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. KZ BiH.

Tužilački broj: KT-RZ 95/05

Broj optuženih: 4

Tužilac: Jude Romano

Sudija za prethodno saslušanje: Almiro Rodrigues

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Staniša Gluhajić, Mitja Kozamernik, Georges Reniers

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirza Jusufović, Tihomir Lukes, Carol Peralta

Datum potvrđivanja optužnice : 01.12.2006.

Predmet pravosnažno okončan : 09.03.2011.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Prema navodima optužnice Marko Radić, Dragan Šunjić, Damir Brekalo i Mirko Vračević u periodu od jula 1993. godine do marta 1994. godine učestvovali su u oružanom sukobu između Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i Armije BiH, u svojstvu oficira i pripadnika Bjelopoljske bojne Druge brigade HVO-a, u čijoj zoni odgovornosti se nalazilo mjesto Vojno, općina Mostar. Optuženi su prema navodima optužnice učestvovali u napadu na bošnjačke civile tokom kojeg je 76 bošnjačkih civila (žene, djeca i starci) držano u nehumanim uvjetima u kućama i drugim objektima u selu Vojno. Optužnica navodi da su bošnjački muškarci, koji su dovođeni na prisilni rad iz logora Heliodrom, nezakonito zatvarani u zatvor u selu Vojno, držani u nehumanim uslovima i izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju uslijed čega je 16 zatvorenika podleglo.  

Prema navodima optužnice Marko Radić je, u svojstvu komandanta Diverzantske jedinice „Ivan Stanić-Ćićo“, a kasnije kao zapovjednik Druge brigade HVO-a, odgovoran za ubistva zatvorenika koja su počinile osobe nad kojima je imao efektivnu kontrolu. Optužnica navodi da su Dragan Šunjić, u svojstvu zamjenika upravnika zatvora „Vojno“ i Damir Brekalo, u svojstvu pripadnika Bjelopoljske bojne Druge brigade HVO-a i Diverzantske jedinice „Ivan Stanić-Ćićo“, u periodu od augusta 1993. do marta 1994. godine, učestvovali u formiranju zatvora, hapšenju i nezakonitom zarobljavanju bošnjačkih civila.

Prema navodima optužnice Mirko Vračević (zvani Srbin) je, u periodu od jula 1993. do marta 1994. godine, kao pripadnik Bjelopoljske bojne Druge brigade HVO-a i u svojstvu stražara u logoru „Vojno“, između ostalog, počinio i pomagao fizičko, psihičko i seksualno zlostavljanje pritvorenih osoba u logoru „Vojno“.

 


Optuženi/na: Radić Marko
Branilac: Ragib Hadžić i Dr. Almin Dautbegović
Presuda/Odluka Djelimična
Optuženi/na: Šunjić Dragan
Branilac: Midhat Kočo
Presuda/Odluka Djelimična
Optuženi/na: Brekalo Damir
Branilac: Slavko Ašćerić i Petko Pavlović
Presuda/Odluka Djelimična
Optuženi/na: Vračević Mirko
Branilac: Rade Golić i Danilo Mrkaljević
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Radić Marko
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama a), e), f), g), k) i h) u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1., 2. i 3. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Vojno, općina Mostar
Vrijeme učinjenja djela: 1993. - 1994.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Šunjić Dragan
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: a), e), f), g), k) i h) u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1., 2. i 3. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Vojno, općina Mostar
Vrijeme učinjenja djela: 1993. - 1994.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Brekalo Damir
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: a), e), g), k) i h) u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1., 2. i 3. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Vojno, općina Mostar
Vrijeme učinjenja djela: 1993. - 1994.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

4.

Optuženi/na: Vračević Mirko
Djelo: Zločina protiv čovječnosti iz člana 172. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama: a), e), f), g), k) i h) u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Vojno, općina Mostar
Vrijeme učinjenja djela: 1993. - 1994.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Radić Marko
Pritvor Period: 02.06.2006. -
Optuženi/na: Šunjić Dragan
Pritvor Period: 02.06.2006. -
Optuženi/na: Brekalo Damir
Pritvor Period: 02.06.2006.

Sud je optužnicu potvrdio 1. decembra 2006. godine.

Na ročištu održanom 26. decembra 2006. godine optuženi Dragan Šunjić i Damir Brekalo su se izjasnili da nisu krivi dok se Marko Radić nije želio izjasniti, te je Sud, u skladu sa zakonom, konstatirao da optuženi poriče krivnju. 

Na osnovu člana 25. stav 1. ZKP BiH Sud je rješenjem broj X-KR-05/139, od 16.03.2007. godine odlučio da predmet protiv optuženog Mirka Vračevića spoji s predmetom koji se vodi protiv optuženih Marka Radića, Dragana Šunjića i Damira Brekala, nakon čega je započeo glavni pretres 17.4.2007. godine.

Sud Bosne i Hercegovine 20. februara 2009. godine izrekao je prvostepenu presudu, kojom su optuženi Marko Radić, Dragan Šunjić, Damir Brekalo, Mirko Vračević oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) progon u vezi s tačkama a) lišenje druge osobe života (ubistvo), tačka e) zatvaranje (samovoljno i protivpravno zatvaranje zatvorenika u logoru), tačka f) mučenje, g) seksualno nasilje (silovanje i drugi oblici seksualnog nasilja), tačka k) druga nečovječna djela (zatvaranje u nehumanim uslovima, maltretiranje, ponižavanje i drugo psihičko zlostavljanje), a sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH.

Sud je optuženima izrekao kazne i to: optuženom Marku Radiću kaznu zatvora u trajanju od 25 godina, optuženom Draganu Šunjiću kaznu zatvora u trajanju od 21 godina, optuženom Damiru Brekalu na kaznu zatvora u trajanju od 20 godine i optuženom Mirku Vračeviću kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane sjednice, donijelo je rješenje kojim se prvostepena presuda od 20. februara 2009. godine ukida i određuje pretres pred apelacionim vijećem.

Pretres pred apelacionim vijećem počeo je 6. jula 2010. godine.

Rješenjem Suda BiH od 15.3.2010. godine, a povodom žalbi branilaca optuženih Marka Radića, Damira Brekala, Mirka Vračevića, te zajedničke žalbe optuženog Dragana Šunjića i njegovog branioca, prvostepena presuda je ukinuta zbog počinjenih bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 297. stav 1. i 2. ZKP BiH, te određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja. 

Apelaciono vijeće Suda BiH  10. marta 2011. godine izreklo je drugostepenu presudu kojom su optuženi Marko Radić, Dragan Šunjić, Damir Brekalo i Mirko Vračević oglašeni krivim i to: optuženi Marko Radić da je radnjama pod tačkama od 1. do 6. ove presude, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) progon u vezi sa: tačkom a) lišenje druge osobe života (ubistvo), radnjama iz tačaka 2, 2.a), 2.b), 2.c), 2.d), 2.e), ove presude, tačkom e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, radnjama iz tačke 1. ove presude, tačkom f) mučenje, radnjama iz tačke 3. ove presude, tačkom g) silovanje i drugi oblici teškog seksualnog nasilja, radnjama iz tačaka 4, 4.a), 4.b), 4.c), 5. ove presude tačkom k) druga nečovječna djela, radnjama iz tačaka 1. i 6, ove presude, a sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH, optuženi Dragan Šunjić daje radnjama pod tačkama 7. do 11. ove presude, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) progon u vezi s: tačkom a) lišenje druge osobe života (ubistvo), radnjama iz tačaka 8, 8.a), 8.b), 8.c), 8.d), 8.e) ove presude, tačkom e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, radnjama iz tačke 7. ove presude, tačkom f) mučenje, radnjama iz tačaka 8. i 9., ove presude, tačkom g) silovanje i drugi oblici teškog seksualnog nasilja, radnjama iz tačke 10. ove presude, tačkom k) druga nečovječna djela, radnjama iz tačaka 7. i 11., ove presude, a sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH, optuženi Damir Brekalo da je radnjama pod tačkama 12. do 16. ove presude, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) progon u vezi s: tačkom a) lišenje druge osobe života (ubistvo), radnjama iz tačke 12. ove presude, tačkom e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, radnjama iz tačke 13, ove presude, tačkom f) mučenje, radnjama iz tačke 14, ove presude, tačkom g) silovanje i drugi oblici teškog seksualnog nasilja, radnjama iz tačaka 15, 15.a), 15.b), 15.c), 15.d), 16. ove presude, tačkom k) druga nečovječna djela radnjama iz tačke 13. ove presude, a sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH, i optuženi Mirko Vračević da je radnjama pod tačkama 17. do 25. ove presude, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) progon u vezi s: tačkom a) lišenje druge osobe života (ubistvo), radnjama iz tačaka 17. i 21., ove presude, tačkom e) zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, radnjama iz tačaka 19. i 20., ove presude, tačkom f) mučenje, radnjama iz tačaka 22, 22.c), 22.d), 22.e), 22.f), 22.g), ove presude, tačkom g) silovanje i drugi oblici teškog seksualnog nasilja, radnjama iz tačaka 18, 24. i 25. ove presude, - tačkom k) druga nečovječna djela, radnjama iz tačaka 22.a), 22.b), i 23. ove presude, a sve u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH.

S tim u vezi, Sud je optuženog Marka Radića osudio na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godine, optuženog Dragana Šunjića na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, optuženog Damira Brekala na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, a optuženog Mirka Vračevića na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

 

 


Vijesti: