Zakazana sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Nikola Kovačević

10.05.2007, 13:26
Prva sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH u predmetu Nikola Kovačević zakazana je za sutra, 11. maja 2007. godine, u sudnici 5, sa početkom u 10:00 sati.

Pretresno vijeće je 3. novembra 2006. godine izreklo prvostepenu presudu u ovom predmetu, kojom je Nikola Kovačević oglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

U presudi  pretresnog vijeća, između ostalog, stoji da je optuženi u periodu od maja do avgusta 1992. godine, sam ili zajedno sa drugim pripadnicima milicije i vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine,  zatvarao u zavoreničke objekte (posebno u garaže „Betonirka“) i mučio zarobljene civile na području općine Sanski Most.  U junu i julu 1992. godine optuženi je učestvovao u odvođenju zarobljenih civila u logor „Manjača“, te u premlaćivanju civila prilikom njihovog dolaska u logor.   

Žalbe na presudu su uložili optuženi, odbrana optuženog i Tužilaštvo BiH.