Milorad Trbić, koji je optužen pred MKSJ-om, prebačen u Bosnu i Hercegovinu

11.06.2007, 17:07
Po naredbi Suda BiH, Sudska policija je danas na Međunarodnom aerodromu Sarajevo preuzela Milorada Trbića, koji je optužen pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), a čiji predmet je ustupljen vlastima Bosne i Hercegovine na dalje procesuiranje.

Optužnica, koju je potvrdio MKSJ, tereti optuženog za krivična djela genocida, zločina protiv čovječnosti i povrede zakona ili običaja rata.  Prema navodima ove optužnice, Milorad Trbić je u svojstvu pomoćnika načelnika bezbjednosti Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, pomagao u rukovođenju četom Vojne policije, za vrijeme događaja u Srebrenici u julu 1995. godine.  Optužnica, između ostalog, navodi da je optuženi bio zadužen da nadgledanje, zatvaranje i pogubljenje muslimanskih žrtava na raznim lokacijama na području Zvornika.  Optuženi je, prema navodima optužnice, 14. jula 1995. godine, zajedno sa načelnikom bezbjednosti Zvorničke brigade, u školi Grbavci u Orahovcu, nadgledao Vojnu policiju prilikom čuvanja muslimanskih zatvorenika i njihovog prevoza do obližnjeg polja gdje su pogubljeni.        

Vijeće za ustupanje Međunarodnog suda je, u skladu sa pravilom 11bis Pravilnika o postupku i dokazima, 27. aprila 2007. godine donijelo rješenje o ustupanju ovog predmeta vlastima BiH na dalje procesuiranje.  Ovo je šesti predmet koji je od strane MKSJ-a ustupljen pravosuđu BiH.