(S1 1 K 017791 14 Krž) X-KRŽ-07/386 Trbić Milorad

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a), b), c), d) a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. istog Zakona.   a)  ubijanje pripadnika grupe, b)  nanošenje teških tjelesnih ozljeda ili duševnih povreda pripadnicima grupe, c)  smišljeno nametanje uslova života grupi, sračunatih da dovedu do njenog potpunog ili djelimičnog fizičkog uništenja, d)  nametanje mjera sa ciljem da spriječe rađanje unutar grupe, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. te članovima 21. i 29. KZ BiH.

Tužilački broj: KT-RZ 139/07

Broj optuženih: 1

Tužilac: Kwai Hong Ip

Sudija za prethodno saslušanje: Minka Kreho

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Davorin Jukić, Lars Folke Bjur Nystrom, Patricia Whalen

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Redžib Begić, Dragomir Vukoje, Philip Weiner

Datum potvrđivanja optužnice : 05.03.2009.

Predmet pravosnažno okončan : 19.01.2015.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica navodi da je u periodu od 11. jula do 1. novembra 1995. godine, kao pomoćnik načelnika bezbjednosti Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) i kao odgovorna osoba za rukovođenje četom vojne policije ove brigade, Milorad Trbić svjesno učestvovao u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva iz srebreničke enklave, te pogubljenju i pokopavanju vojno sposobnih muškaraca iz Srebrenice. 

Optužnica dalje navodi da je u okviru prisilnog preseljenja bošnjačkog stanovništva Milorad Trbić, 13. i 14. jula 1995. godine kontrolirao izlazak bošnjačkog stanovništva iz enklave.  Ovom prilikom, optuženi je, navodno, učestvovao u organizaciji prevoza, zatvaranja i obezbjeđenja muškaraca Bošnjaka iz Srebrenice koji su prevezeni autobusima i kamionima iz Bratunca do mjesta zatvaranja u školama na području Zvornika. 

Prema navodima optužnice, od 11. jula do 1. novembra 1995. godine, Milorad Trbić je, zajedno sa drugim pripadnicima VRS i Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovao u pogubljenju preko 7.000 muškaraca Bošnjaka.  Dana, 13. jula 1995. godine, na stadionu u Bratuncu, gdje je bilo zatvoreno između 1.000 i 1.500 muškaraca Bošnjaka, Milorad Trbić je, navodno, učestvovao u pogubljenu najmanje deset muškaraca Bošnjaka. 

Optužnica navodi da je 12. jula 1995. godine, Milorad Trbić sa oko 12 pripadnika voda vojne policije Bratunačke brigade i načelnikom bezbjednosti Bratunačke brigade, Momirom Nikolićem, zarobio oko 15 muškaraca Bošnjaka na cesti između Potočara i Srebrenice.  Ovi muškarci su potom, navodno, odvedeni u objekat poznatiji kao Bijela kuća preko puta baze UNPROFOR-a u Potočarima, gdje ih je, navodno, optuženi ispitivao.  Zarobljene muškarce Bošnjake, prema navodima optužnice, pogubili su pripadnici voda vojne policije Bratunačke brigade u prisustvu optuženog koji je nadgledao i rukovodio pogubljenjem. 

Prema navodima optužnice, 14. jula 1995. godine, pripadnici Zvorničke brigade pod nadzorom Milorada Trbića su prevezli muškarce Bošnjake iz škole u Grbavcima u Orahovcu na obližnju poljanu, gdje je po prijekom postupku pogubljeno približno 1.000 zarobljenika. 

Optužnica dalje navodi da je 14. jula 1995. godine, ispred škole u Grbavcima, Milorad Trbić, zajedno sa drugim pripadnicima čete vojne policije Zvorničke brigade, pucao i ubio do 20 Bošnjaka koji su prethodno bili zatvoreni u fiskulturnoj sali.   

Dana, 16. jula 1995. godine Milorad Trbić je kao dežurni oficir u komandi Zvorničke brigade, navodno, omogućio, koordinirao i sam vršio komunikaciju među oficirima VRS-a koji su sprovodili operaciju hapšenja, zatvaranja, prevoza, pogubljenja i ukopa vojno sposobnih muškaraca Bošnjaka, iz Srebrenice. 

Kako optužnica navodi, Milorad Trbić je u periodu od 1. augusta do 1. novembra 1995. godine, zajedno sa drugim osobama, između ostalog, omogućio i nadzirao ponovni ukop tijela ekshumiranih iz primarnih masovnih grobnica u zonama odgovornosti Zvorničke i Bratunačke brigade i njihovo prebacivanje do sekundarnih grobnica.


Optuženi/na: Trbić Milorad
Branilac: Trbojević Milan
Presuda/Odluka Djelimična

1.

Optuženi/na: Trbić Milorad
Djelo: Genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a), b), c), d) a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: općina Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Trbić Milorad
Pritvor Period: 12.06.2007. -

Sud je prihvatio/potvrdio izmijenjenu optužnicu 27. jula 2007. godine.  Sud je, takođe, potvrdio dodatne tačke kojima je Tužilaštvo BiH proširilo optužnicu ranije potvrđenu od strane MKSJ-a.

Milorad Trbić se nije pojavio na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 9. augusta 2007. godine.  U skladu sa zakonom, Sud je konstatovao da optuženi poriče krivnju. 

Glavni pretres u ovom predmetu je počeo 8. novembra 2007. godine.

Dana 16. oktobra 2009. godine, Sud je izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženog Milorada Trbića oglasio krivim za krivično djelo genocid i osudio ga na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od trideset (30) godina.

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 21. oktobra 2010. godine.

Dana 17. januara 2011. godine, vijeće Apelacionog odjeljenja donijelo je i otpremilo drugostepenu presudu kojom se odbijaju, kao neosnovane, žalbe Tužilaštva BiH, branioca optuženog Trbića i oštećenih, te se prvostepena presuda od 16. oktobra 2009. godine potvrđuje u cjelosti.

Ustavni sud BiH na sjednici održanoj 6. novembra 2014. godine usvojio je apelaciju br. AP 1240/11 osuđenog Milorada Trbića, utvrdio povredu prava apelanta iz člana 7. stav 1. Evropske konvencije, ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH X-KRŽ-07/386 od 21. oktobra 2010. godine i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da „po hitnom postupku, donese novu odluku u skladu s članom 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“.
 
Sjednica apelacionog vijeća u ponovljenom postupku održana je 19. januara 2015. godine.
 
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je, odlučujući povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: AP-1240/11 od 06.11.2014. godine, kojom je ukinuta drugostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: X-KRŽ-07/386 od 21.10.2010. godine, u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg krivičnog zakona, dana, 03. februara 2015. godine otpremilo presudu od 19. januara 2015. godine kojom je drugostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KRŽ-07/386 od 21. oktobra 2010. godine preinačena u odnosu na primjenu krivičnog zakona i odluku o kazni, pa su radnje za koje je Milorad Trbić, prvostepenom presudom oglašen krivim, pravno kvalifikovane kao krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 22. (saizvršilaštvo) istog Zakona. Slijedom navedenog, Sud je navedenu presudu preinačio i u dijelu odluke o kazni, te optuženog Milorada Trbića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, u koju kaznu mu se na osnovu člana 50. KZ SFRJ ima uračunati vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru i na izdržavanju kazne po pravosnažnoj presudi Suda Bosne i Hercegovine. U preostalom dijelu presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KRŽ-07/386 od 21.10.2010. godine ostaje neizmijenjena.

Vijesti: