Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Nikola Kovačević

11.07.2007, 17:46
Apelaciono vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH izreklo je, 22. juna 2007. godine, pravosnažnu presudu u predmetu Nikola Kovačević kojom je odbilo žalbe Tužilaštva BiH, osuđenog i njegove odbrane, te potvrdilo prvostepenu presudu. Prvostepenom presudom Nikola Kovačević oglašen je krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

Osuđeni je počinio navedeno krivično djelo u periodu od maja do augusta 1992. godine, tako što je učestvovao u širokom i sistematičnom napadu Vojske Srpske Republike BiH i drugih snaga usmjerenom protiv civilnog stanovništva na području općine Sanski Most, te na taj način izvršio, pomagao i podsticao progon Bošnjaka i Hrvata. 

Između ostalog, u potvrđenoj presudi stoji sljedeće: osuđeni je u periodu od maja do avgusta 1992. godine sam ili zajedno sa drugim pripadnicima vojske i milicije zatvarao u zatočeničke objekte (posebno u garaže „Betonirka“) i mučio zatočene civile.  Takođe,  u junu i julu 1992. godine učestvovao je u odvođenju zatočenih civila u logor Manjača te u tuči civila prilikom njihovog dolaska u logor. Nadalje, prilikom dovođenja civila pred logor Manjača dana, 6. juna 1992. godine, osuđeni je učestvovao u teškom premlaćivanju u kojem su civilima nanesene teške povrede, da bi nakon toga njihova tijela bila odvezena u nepoznatom pravcu od kada im se gubi svaki trag.  Osuđeni je dana, 7. jula 1992. godine, takođe, učestvovao u odvođenju u logor Manjača šezdeset civila koji su bili na silu pretrpani i zatvoreni pod ceradu jednog kamiona, tako da ih se najmanje devetnaest ugušilo. Tijela ovih osoba ekshumirana su i identificirana u masovnoj grobnici „Ušće Dabar“ u Sanskom Mostu.

Vrijeme koje je osuđeni proveo u pritvoru od 10. oktobra 2005. godine uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora.

Drugostepena presuda