Izricanje drugostepene presude u predmetu Bobana Šimšića

08.08.2007, 11:06
Izricanje presude Apelacionog vijeća u predmetu Bobana Šimšića zakazano je za sutra, 9. augusta 2007. godine sa početkom u 14:00 sati, u sudnici 6.

Apelaciono vijeće je 5. januara 2007. godine donijelo odluku po žalbama na presudu sudećeg vijeća u ovom predmetu, kojom je uvažilo žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog, te ukinulo prvostepenu presudu.  U toku pretresa pred Apelacionim vijećem održano je 19 ročišta koja su ukupno trajala preko 77 sati.  

Ukinutom prvostepenom presudom Boban Šimšić oglašen je krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.