Izjašnjenje o krivnji u predmetu Milorada Trbića

08.08.2007, 11:44
Ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Milorada Trbića, koji se tereti za krivično djelo genocida, je zakazano za 9. august 2007. godine, sa početkom u 10:00 sati u sudnici 4.

Optužnica navodi da je u periodu od 11. jula do 1. novembra 1995. godine, kao pomoćnik načelnika bezbjednosti Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske i kao odgovorna osoba za rukovođenje četom vojne policije ove brigade, Milorad Trbić svjesno učestvovao u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva iz srebreničke enklave, te pogubljenju i pokopavanju vojno sposobnih muškaraca iz Srebrenice.  Optužnica, između ostalog, navodi da je 14. jula 1995. godine, ispred škole u Grbavcima, Milorad Trbić, zajedno sa drugim pripadnicima čete vojne policije Zvorničke brigade, pucao i ubio do 20 Bošnjaka koji su prethodno bili zatvoreni u fiskulturnoj sali.   

Ovo je šesti predmet koji je, prema odluci Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, ustupljeni na dalje postupanje vlastima BiH.  Optuženi je 11. juna 2007. godine prebačen na teritoriju BiH.