Sud konstatovao da Milorad Trbić poriče krivnju

09.08.2007, 12:18
Milorad Trbić nije se pojavio na današnjem ročištu za izjašnjenje o krivnji. Sud je obaviješten da je optuženi 6. augusta 2007. godine stupio u štrajk glađu. U skladu sa zakonom, Sud je konstatovao da optuženi poriče krivnju.

Optužnica navodi da je u periodu od 11. jula do 1. novembra 1995. godine, kao pomoćnik načelnika bezbjednosti Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske i kao odgovorna osoba za rukovođenje četom vojne policije ove brigade, Milorad Trbić svjesno učestvovao u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva iz srebreničke enklave, te pogubljenju i pokopavanju vojno sposobnih muškaraca iz Srebrenice.  Optužnica, između ostalog, navodi da je 14. jula 1995. godine, ispred škole u Grbavcima, Milorad Trbić, zajedno sa drugim pripadnicima čete vojne policije Zvorničke brigade, pucao i ubio do 20 Bošnjaka koji su prethodno bili zatvoreni u fiskulturnoj sali.   

Ovaj predmet je, prema odluci MKSJ, ustupljen na dalje postupanje vlastima BiH.