Boban Šimšić pravosnažno osuđen na 14 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti

14.08.2007, 17:42
Apelaciono vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH je danas izreklo presudu kojom je Boban Šimšić oglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.

U izreci presude, Apelaciono vijeće je navelo da je osuđeni počinio navedeno krivično djelo u svojstvu pripadnika rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na području opštine Višegrad, u periodu od aprila do jula 1992.godine.

Izreka presude sadrži, između ostalog, sljedeće:

Dana 25. jula 1992. godine, osuđeni je zajedno u grupi od oko deset pripadnika srpske vojske i policije, učestvovao u napadu na selo Velji Lug, opština Višegrad.  U okviru ovog napada ubijeno je sedam lica, dok su kuće i privredni objekti Bošnjaka zapaljeni.  Ovom prilikom je više desetina civila Bošnjaka odvedeno i protivzakonito zatvoreno u prostorije Osnovne škole Hasan Veletovac u Višegradu. 

U drugoj polovini juna mjeseca 1992. godine, vršeći dužnost stražara koji je obezbjeđivao više stotina zatvorenih civila Bošnjaka u prostorijama zgrade Osnovne škole Hasan Veletovac, zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske, policije i paravojnih formacija, osuđeni je učestvovao u ubistvima, prisilnom nestanku i mučenjima zatvorenika, te pomagao u prisiljavanju na seksualni odnos djevojaka i mlađih žena.

Osuđeni je tako u nekoliko navrata izdvajao djevojke i mlađe žene i odvodio ih radi podvođenja drugim pripadnicima srpske vojske koji su ih višestruko silovali, premlaćivali i ponižavali.

U izreci presude se između ostalog navodi da je osuđeni omogućio Milanu Lukiću i drugim pripadnicima srpske vojske da uđu u prostorije Osnovne škole Hasan Veletovac kojom prilikom su oni izveli jednog civila Bošnjaka iz prostorije u kojoj je bio zatvoren sa ostalim civilima.  Milan Lukić je nožem zaklao ovog civila, a zatim su njegovu odsječenu glavu ubacili među ostale zatvorene civile.

Osuđeni je, između ostalog, oslobođen optužbi da je neutvrđenog datuma u junu 1992. godine, iz prostorije u kojoj su bili zatvoreni civili Bošnjaci u Vatrogasnom domu u Višegradu, izveo pet djevojaka i pet mlađih žena, kako bi ih odveo u susjednu prostoriju gdje ih je zatim zajedno sa dvojicom srpskih vojnika tukao, a zatim naizmjenično silovao.

Vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru od 24. januara 2005. godine će se uračunati u izrečenu kaznu zatvora.