Sutra izricanje presude u predmetu Nenad Tanasković

23.08.2007, 11:24
Izricanje prvostepene presude u predmetu Nenad Tanasković, koji je optužen za krivično djelo zločina protiv čovječnosti, zakazano je za sutra, 24. augusta 2007. godine, sa početkom u 14:00 sati. u sudnici 6.

Optužnica navodi da je Nenad Tanasković, u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, kao pripadnik rezervnog sastava policije Stanice javne bezbjednosti Višegrad, učestvovao u širokom ili sistematskom napadu pripadnika Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, policije i paravojnih formacija na civilno muslimansko stanovništvo na području općine Višegrad.  Prema navodima optužnice, pri ovom napadu, stotine civila je ubijeno, mučeno, premlaćivano, silovano, nezakonito lišavano slobode i prisilno premješteno van teritorije ove općine.

Počev od 12. januara 2007. godine,  održano je 19 ročišta pred pretresnim vijećem u ovom predmetu.