Zakazana sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Radisav Ljubinac

03.10.2007, 11:40
Sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH u predmetu Radisav Ljubinac zakazana je za sutra, 4. oktobra 2007. godine, u sudnici 5, sa početkom u 10:00 sati.

Pretresno vijeće je 8. marta 2007. godine izreklo prvostepenu presudu u ovom predmetu, kojom je Radisav Ljubinac oglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

U presudi  pretresnog vijeća, između ostalog, stoji da je Radisav Ljubinac 3. i 4. augusta 1992. godine učestvovao u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva iz sela i naselja MZ Seljani u logor koji se nalazio u Srednjoškolskom centru „Veljko Vlahović“ u Rogatici.  Optuženi je 5. augusta 1992. godine, po razdvajanju od muškaraca, učestvovao u prisilnom preseljenju žena i djece iz logora koji se nalazio u Srednjoškolskom centru „Veljko Vlahović“ na Hreši, općina Stari Grad – Sarajevo.  Optuženi je u periodu od kraja juna do oktobra 1992. godine, u više navrata tukao četiri civila zatvorena u logoru “Rasadnik” kod Rogatice.

Odbrana optuženog i Tužilaštvo BiH su uložili žalbe na presudu.