Zakazan početak glavnog pretresa u predmetu Milorad Trbić

07.11.2007, 15:59
Početak glavnog pretresa u predmetu Milorad Trbić, koji se tereti za krivično djelo genocida, zakazan je za četvrtak, 8. novembra 2007. godine, sa početkom u 9:00 sati, u sudnici 5 Suda BiH.

Optužnica navodi da je u periodu od 11. jula do 1. novembra 1995. godine, kao pomoćnik načelnika bezbjednosti Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) i kao odgovorna osoba za rukovođenje četom Vojne policije ove brigade, Milorad Trbić svjesno učestvovao u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva iz srebreničke enklave, te pogubljenju i pokopavanju vojno sposobnih muškaraca iz Srebrenice.  Optužnica, između ostalog, navodi da je 14. jula 1995. godine, ispred škole u Grbavcima, Milorad Trbić, zajedno sa drugim pripadnicima čete Vojne policije Zvorničke brigade, pucao i ubio do 20 Bošnjaka koji su prethodno bili zatvoreni u fiskulturnoj sali.   

Predmet Milorad Trbić je šesti predmet koji je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ustupio pravosuđu BiH na dalje procesuiranje.  Optuženi je prebačen u Bosnu i Hercegovinu 11. juna 2007. godine, a Sud je optužnicu prilagođenu od strane Tužilaštva BiH prihvatio 27. jula 2007. godine.