Zakazana sjednica apelacionog vijeća u predmetu Nenad Tanasković

25.03.2008, 12:27
Sjednica apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Nenad Tanasković, zakazana je za 26. mart 2008. godine, sa početkom u 14:30 sati, u sudnici 8.

Dana, 24. augusta 2007. godine pretresno vijeće je izreklo presudu u predmetu Nenad Tanasković, kojom ga je oglasilo krivim za zločine protiv čovječnosti počinjene 1992. godine na teritoriji općine Višegrad i osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

Pretresno vijeće je u izreci presude, između ostalog, navelo da je optuženi u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, kao pripadnik rezervnog sastava policije  Stanice javne bezbjednosti Višegrad (Centar službi bezbjednosti Trebinje)  učestvovao u širokom ili sistematskom napadu pripadnika Vojske Srpske Republike BiH, policije i paravojnih formacija na civilno bošnjačko stanovništvo općine Višegrad.