Kraljevina Norveška pozvana da izrekne sankcije svjedocima za neopravdno odbijanje svjedočenja u predmetu Suda BiH

24.04.2008, 12:06
Sud BiH je dana 23. aprila 2008. godine od nadležnih organa Kraljevine Norveške zatražio, diplomatskim putem, izricanje sankcija prema osuđenom Vidoju Blagojeviću i osobi označenoj kao S4, koji se nalaze u Kraljevini Norveškoj na izdržavanju kazne zatvora izrečene od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Sud je odluku o ovome donio nakon što su navedene osobe neopravdano odbile da svjedoče pred Sudom BiH, na ročištu zakazanom za 17. april 2008. godine. Ročište na kojem su navedene osobe trebale svjedočiti putem videokonferencijske veze, bilo je zakazano u krivičnom predmetu ovog suda koji se vodi protiv optuženih Miloša Stupara i drugih (Kravice) zbog krivičnog djela genocida.

Prema zakonodavstvu koje se primjenjuje u BiH, osobe pozvane da svjedoče u postupcima pred sudovima u BiH, obavezne su odazvati se pozivu suda. Svjedoci su u obavezi sudu pružiti saznanja o svim činjenicama i opažanjima sa kojima raspolažu u vezi sa predmetom povodom kojeg se pozivaju, izuzev osoba koje su zakonom izuzete od obaveze svjedočenja.