S1 1 K 014263 13 Krž (X-KRŽ-05/24) Slobodan Jakovljević i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Genocid iz člana 141. KZ SFRJ, u vezi sa članom 24. KZ SFRJ.

Tužilački broj: KT-RZ-10/05

Broj optuženih: 5

Tužilac: Ibro Bulić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Tihomir Lukes, Azra Miletić, Mirko Božović

Datum potvrđivanja optužnice : 19.12.2005.

Predmet pravosnažno okončan : 23.01.2014.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Trifunović Milenko, u svojstvu komandira Trećeg voda “Skelani” u sastavu Drugog odreda Specijalne policije Šekovići, kojim vodom je komandovao, Radovanović Aleksandar, Jakovljević Slobodan, Medan Branislav, kao specijalci – policajci u sastavu istog voda, a Džinić Brano, kao specijalac – policajac u Drugom odredu Specijalne policije Šekovići, zajedno sa drugim pripadnicima Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, nakon što su učestvovali u zarobljavanju velikog broja muškaraca Bošnjaka koji su, nakon pada Zaštićene zone Srebrenica i njene potpune okupacije od strane snaga Vojske Republike Srpske, pokušavali napustiti Zaštićenu zonu Srebrenica, i kojom prilikom su isti od strane Trifunovića prethodno ohrabrivani i pozivani na predaju, što su mnogi i učinili, pri čemu im je obećano da će biti ispitani i razmjenjeni, da bi zatim  od istih oduzimani lični dokumenti i druge lične stvari, ostavljeni bez hrane, vode i medicinske pomoći, iako su mnogi bili ozbiljno ranjeni, pri tome vidjevši da se i preostalo bošnjačko civilno stanovništvo, njih oko 25.000, uglavnom žene i djeca, kamionima transportuju izvan Zaštićene zone Srebrenica, dana 13. jula 1995. godine, u koloni sproveli zarobljene Bošnjake muškarce u skladište Zemljoradničke zadruge Kravica, koje su zajedno sa drugim zarobljenim Bošnjacima muškarcima doveženim autobusom u skladište, a kojih je ukupno bilo više od jedne hiljade, zatvorili u skladište Zadruge i  većinu ubili u ranim večernjim satima, tako što su  Trifunović Milenko i Radovanović Aleksandar pucali iz automatske puške u zarobljenike, Džinić Brano bacao na njih ručne bombe, a Jakovljević Slobodan i Medan Branislav, zauzeli položaj sa stražnje strane skladišta i čuvajući stražu spriječavali bjekstvo zarobljenih kroz prozore, dakle, ubijanjem pripadnika skupine Bošnjaka, pomogli da se ista djelimično istrijebi kao nacionalna, etnička i vjerska skupina  čime su počinili krivično djelo – Genocid, iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 24. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.  Napomene:

Sud je 22. maja 2008. godine donio rješenje o razdvajanju predmeta Petar Mitrović i dr. (X-KR-05/24), te će se ovaj predmet voditi pod nazivom Petar Mitrović (X-KR-05/24-1) u odnosu na optuženog Petra Mitrovića, Miladin Stevanović (X-KR-05/24-2) u odnosu na optuženog Miladina Stevanovića i Miloš Stupar i dr. (X-KR-05/24) u odnosu na optužene  Miloša Stupara, Milenka Trifunovića, Branu Džinića, Aleksandra Radovanovića, Slobodana Jakovljevića, Velibora Maksimovića, Dragišu Živanovića, Branislava Medana i Milovana Matića.

Sud je 19. januara 2010. godine donio odluku o razdvajanju predmeta Stupar Miloš i dr. (X-KRŽ-05/24), te će se ovaj predmet u odnosu na Stupar Miloša voditi pod nazivom Stupar Miloš (X-KRŽ-05/24-3), a u odnosu na Trifunović Milenka, Džinić Branu, Radovanović Aleksandra, Jakovljević Slоbodana, Medan Branislava, Maksimović Velibora, Živanović Dragišu i Matić Milovana voditi pod nazivom Trifunović Milenko i dr (X-KRŽ-05/24).

Optuženi/na: Milenko Trifunović
Branilac: Rade Golić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Brano Džinić
Branilac: Suzana Tomanović
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Aleksandar Radovanović
Branilac: Dragan Gotovac
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Slobodan Jakovljević
Branilac: Boško Čegar
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Branislav Medan
Branilac: Borislav Jamin
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Milenko Trifunović
Djelo: Genocid iz člana 141. KZ SFRJ, u vezi sa članom 24. KZ SFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Brano Džinić
Djelo: Genocid iz člana 141. KZ SFRJ, u vezi sa članom 24. KZ SFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Aleksandar Radovanović
Djelo: Genocid iz člana 141. KZ SFRJ, u vezi sa članom 24. KZ SFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

4.

Optuženi/na: Slobodan Jakovljević
Djelo: Genocid iz člana 141. KZ SFRJ, u vezi sa članom 24. KZ SFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

5.

Optuženi/na: Branislav Medan
Djelo: Genocid iz člana 141. KZ SFRJ, u vezi sa članom 24. KZ SFRJ.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Milenko Trifunović
Pritvor Period: 22.06.2005.- do upućivanja na izdržavanje kazne
Optuženi/na: Aleksandar Radovanović
Pritvor Period: 22.06.2005.- do upućivanja na izdržavanje kazne
Optuženi/na: Brano Džinić
Pritvor Period: 22.06.2005.- do upućivanja na izdržavanje kazne
Optuženi/na: Slobodan Jakovljević
Pritvor Period: 21.06.2005.- do upućivanja na izdržavanje kazne
Optuženi/na: Branislav Medan
Pritvor Period: 23.08.2005.- do upućivanja na izdržavanje kazne

Sud je optužnicu potvrdio 19. decembra 2005. godine.

Optuženi su se 03. februara 2006. godine izjasnili da nisu krivi (za optužene Stupar Miloša, Trifunović Milenka, Mitrović Petra, Radovanović Aleksandra, Jakovljević Slobodana, Stevanović Miladina i Živanović Dragišu  Sud je implicirao izjašnjenje da nisu krivi, jer se ovi optuženi nisu izjasnili po pitanju krivnje).

Glavni pretres u ovom predmetu je počeo 9. maja 2006. godine.

Sud je 29. jula 2008. godine donio prvostepenu presudu i oglasio 6 optuženih krivim za krivično djelo genocida. Milenka Trifunovića, Branu Džinića i Aleksandra Radovanovića osudio je na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od četrdeset i dvije (42) godine, optužene Miloša Stupara, Slobodana Jakovljevića i Branislava Medana na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od četrdeset (40) godina.  Optuženi Velibor Maksimović, Dragiša Živanović i Milovan Matić su istom presudom oslobođeni po svim tačkama optužnice.

Presudom od 9. septembra 2009. godine Apelaciono vijeće Odjela I za ratne zločine preinačilo je prvostepenu presudu od 29. jula 2008. godine u smislu kazne, pa je drugostepenom presudom optuženi Milenko Trifunović osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 33 godine, optuženi Brano Džinić na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 32 godine, optuženi Aleksandar Radovanović na kaznu dugotrajnog zatvora u trajnju od 32 godine, optuženi Slobodan Jakovljević na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 28 godina, te optuženi Branislav Medan na  kaznu dugotrajnog zatvora u trajnju od 28 godina, dok je prvostepena oslobađajuća presuda u odnosu na Milovana Matića potvrđena. Istom presudom u odnosu na optuženog Miloša Stupara ukinuta je prvostepena presuda i određen pretres pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda.

Nakon što je Ustavni sud BiH na sjednicama od 22. oktobra 2013. godine usvojio  apelaciju broj AP 4100/09 Milenka Trifunovića i apelaciju br. AP 4065/09 Slobodana Jakovljevića, Aleksandra Radovanovića, Branislava Medana i Brane Đinića, osuđenih pred Sudom Bosne i Hercegovine, utvrdio povredu prava apelanata iz člana 7. stav 1. Evropske konvencije, ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH X-KRŽ-05/24 od 9. septembra 2009. godine i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da „po hitnom postupku, donese novu odluku u skladu s članom 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“, Apelaciono odjeljenje Suda BiH je dana, 18. novembra 2013.godine donijelo rješenje kojim se obustavlja izvršenje kazne zatvora sljedećim optuženima: Slobodanu Jakovljeviću osuđenom na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 28 godina za krivično djelo genocid, Aleksandru Radovanoviću osuđenom na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 32 godine za krivično djelo genocid, Branislavu Medanu osuđenom na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 28 godina za krivično djelo genocid, Brani Džiniću osuđenom na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 32 godine za krivično djelo genocid i Milenku Trifunoviću osuđenom na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 33 godine za krivično djelo genocid. Ukidanjem drugostepene presuda Suda BiH od strane Ustavnog suda BiH prestao je da postoji zakonski osnov za dalje izdržavanje kazne zatvora osuđenih lica.

Sjednica apelacionog vijeća održana je 23. januara 2014. godine.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 29. aprila 2014. godine presudu u predmetu Slobodan Jakovljević i dr., kojom se žalbe branilaca optuženih Milenka Trifunovića, Brane Džinića, Aleksandra Radovanovića, Slobodana Jakovljevića i Branislava Medana djelimično uvažavaju, pa se presuda Suda od 29. jula 2008. godine preinačava u pogledu pravne kvalifikacije na način da se optuženi oglašavaju krivim za krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona SFRJ u vezi sa članom 24. (pomaganje) istog Zakona, te se optuženi Milenko Trifunović, Brane Džinić, Aleksandar Radovanović, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan osuđuju na kaznu zatvora u trajanju od po 20 godina.


Vijesti: