Sud BiH tražio izricanje sankcija Radislavu Krstiću zbog odbijanja svjedočenja u predmetu Suda BiH

12.05.2008, 09:46
Sud BiH je dana, 8. maja 2008. godine od Ministarstva pravde Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije zatražio izricanje sankcija osuđenom Radislavu Krstiću, koji se nalazi u Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije na izdržavanju kazne zatvora izrečene od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Radislav Krstić je trebao dana. 7. maja 2008. godine da svjedoči putem videokonferencijske veze u predmetu Miloš Stupar i dr. (Kravice) koji se vodi protiv 11 optuženih osoba koje se terete za krivično djelo genocida, a na okolnosti njihovog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu. Radislav Krstić, čije svjedočenje je Sud BiH tražio, osuđen je od strane MKSJ-a za događaje koji su u vezi sa inkriminiranim događajem koji je predmet postupka pred Sudom BiH i on je, svakako, osoba koja zasigurno može pružiti informacije o događaju koji je predmet ovog optuženja.

Prema zakonodavstvu BiH, osobe pozvane da svjedoče pred sudovima u BiH, obavezne su odazvati se pozivu suda, izuzev osoba koje su zakonom izuzete od obaveze svjedočenja. Svjedoci su u obavezi sudu pružiti saznanja o svim činjenicama i opažanjima sa kojima raspolažu u vezi sa predmetom povodom kojeg se pozivaju. Osobe koje se ne odazovu pozivu suda podliježu novčanim sankcijama, te privođenju.