Apelaciono vijeće preinačilo presudu u predmetu Nenad Tanasković

23.05.2008, 15:35
Sud BiH je 22. maja 2008. godine otpremio presudu Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH, kojom se djelimično uvažavaju žalbe branilaca optuženog Nenada Tanaskovića. Apelaciono vijeće je preinačilo prvostepenu presudu u dijelu odluke o kazni, tako da se optuženi Nenad Tanasković za krivično djelo zločin protiv čovječnosti osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od osam godina.

Dana, 24. augusta 2007. godine, pretresno vijeće je izreklo presudu u predmetu Nenad Tanasković, kojom ga je oglasilo krivim za zločine protiv čovječnosti počinjene 1992. godine na teritoriji općine Višegrad i osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

Pretresno vijeće je u izreci presude, između ostalog, navelo da je optuženi u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, kao pripadnik rezervnog sastava policije  Stanice javne bezbjednosti Višegrad (Centar službi bezbjednosti Trebinje)  učestvovao u širokom ili sistematskom napadu pripadnika Vojske Srpske republike BiH, policije i paravojnih formacija na civilno bošnjačko stanovništvo općine Višegrad. 

Optuženi je oslobođen optužbe da je 16. juna 1992. godine, dok su vojnici izvodili zatočenike iz kamiona na Starom mostu u Višegradu, ubijali ih i bacali u rijeku Drinu, tjerao dvojicu civila da očiste krv i uklone tijela sa mosta, da bi nakon toga jednog od njih u bašti hotela “Višegrad” tukao i tjerao da liže krv sa tla.

Dugostepena presuda