Željko Lelek oglašen krivim za zločin protiv čovječnosti

23.05.2008, 16:40
Sud BiH izrekao je danas prvostepenu presudu u predmetu Željko Lelek, kojom je optuženi Željko Lelek oglašen krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti - progon i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

U izreci presude, između ostalog, se navodi da je optuženi Željko Lelek obavljajući dužnost policajca u Višegradu, vršio protivzakonita zatvaranja, mučenja i silovanja, te da je učestvovao u prisilnom preseljenju stanovništva, u vrijeme širokog i sistematičnog napada srpske vojske, policije i paravojnih srpskih formacija usmjerenog protiv bošnjačkog stanovništva tokom aprila, maja i juna 1992. godine na području općine Višegrad.

Optuženi Lelek je u junu 1992. godine, zajedno sa više naoružanih pripadnika srpske vojske i policije, učestvovao u odvođenju dva muškaraca bošnjačke nacionalnosti iz njihovih kuća iz naselja Crnča. Prilikom odvođenja jednog od civila, vojnici su zlostavljali članove njegove porodice. Optuženi Lelek je oglašen krivim što je učestvovao i u prinudnom preseljenju civila, mahom žena i djece iz Višegrada, na područja pod nadzorom vlasti Republike Bosne i Hercegovine, tako što je naoružan puškom, najmanje jednom, bio u pratnji tih autobusa. Dalje, optuženi Lelek je oglašen krivim što je upotrebom sile prisiljavao žene Bošnjakinje na seksualni odnos i na drugi oblik teškog seksualnog nasilja. Optuženi Lelek je, također, oglašen krivim što je u maju 1992. godine učestvovao u zatočenju devet bošnjačkih civila koji su dovedeni i zatvoreni u policijsku stanicu u Višegradu.

Optuženi Lelek je oslobođen optužbe da je neutvrđenog datuma, u ljeto 1992. godine, zajedno sa Vasiljević Mitrom i još trojicom neidentifikovanih muškaraca, lišio života četvoricu civila Bošnjaka, te da je u aprilu i junu 1992. godine u banji „Vilina vlas“ silovao dvije Bošnjakinje koje su se tu nalazile, jer na osnovu provedenih dokaza nije utvrđeno da je optuženi počinio navedene inkriminirane radnje.

Sud BiH je odbio optužbu da je optuženi Lelek, zajedno sa Milanom Lukićem, Oliverom Krsmanovićem i još jednim nepoznatim muškarcem, doveo petoricu Bošnjaka te da je zajedno sa Milom Joksimovićem i Vlatkom Pecikoza, lišio života dvije Bošnjakinje, jer je Tužilaštvo u toku glavnog pretresa odustalo od dvije tačke optuženja.

Optuženom će se u izrečenu kaznu uračunati i vrijeme koje je proveo u pritvoru po rješenju ovog suda, počevši od 5. maja 2006. godine pa do upućivanja na izdržavanje kazne.