Željko Mejakić, Momčilo Gruban i Duško Knežević oglašeni krivim pred Sudom BiH, za krivično djelo zločin protiv čovječnosti

30.05.2008, 17:50
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je 30. maja 2008. godine prvostepenu presudu u predmetu Mejakić i drugi, kojom je optužene Željka Mejakića, Momčila Grubana i Duška Kneževića oglasio krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. U izreci presude se navodi da su optuženi učestvovali u zlostavljanjima i progonima koji su u periodu od 30. aprila do kraja 1992. godine počinjeni nad nesrpskim stanovništvom na području općine Prijedor. U okviru plana stalnog preseljavanja nesrpskog stanovništva, oko 7 000 nesrpskih civila bilo je predmet zarobljavanja, odvođenja i samovoljnog zatvaranja u logore Omarska i Keraterm. S tim u vezi:

Željko Mejakić oglašen je krivim prvenstveno po njegovoj krivičnoj odgovornosti, kao nadređenog šefa stražarske službe u logoru Omarska, za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, i to za: ubistva, protivpravna zatvaranja  zatočenika u logore, mučenja, seksualno nasilje, progon i druga nečovječna djela, kao što su: zatočenje u nehumanim uslovima, šikaniranje, ponižavanje i drugo psihičko zlostavljanje.

Željko Mejakić osuđen je na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godine.

Momčilo Gruban oglašen je krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i to prvenstveno na osnovu njegove uloge kao vođe jedne od tri smjena stražara u logoru Omarska .

Momčilo Gruban osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina.

Duško Knežević oglašen je krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine prvenstveno kao direktni počinilac niza krivičnih djela u logorima Omarska i Keraterm, i to: ubistva, mučenja i druga nečovječna djela te progona, dok mu se  seksualno nasilje stavlja na teret isključivo u okviru njegovog učešća u „udruženom zločinačkom poduhvatu“ sistema logora Omarska.  

Duško Kneževeić osuđen je na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 31 godine.

Optuženima se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje su proveli u pritvoru MKSJ-a, pa nakon ustupanja predmeta i po rješenjima Suda Bosne i Hercegovine u Pritvorskoj jedinici Suda BiH.

Ovo je treći predmet koji je MKSJ ustupio Sudu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.