Zakazano ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Vaso Todorović

20.06.2008, 10:19
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Vaso Todorović, zakazano je za 23. juni 2008. godine, sa početkom u 15:00 sati, u sudnici 6. Optužnica tereti Vasu Todorovića za krivično djelo genocida.

U optužnici se navodi da je optuženi Vaso Todorović, u svojstvu specijalca-policajca Drugog odreda Specijalne policije Šekovići, u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine, sa namjerom da djelimično istrijebi grupu bošnjačkog naroda, učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je za cilj imao prisilno preseljenje oko 40 hiljada civila zaštićene UN zone Srebrenica. Prema navodima iz optužnice, optuženi Todorović je, 12. jula 1995. godine, učestvovao u pretresu bošnjačkih sela u okolini Potočara radi njihovog istjerivanja i protjerivanja na područja pod kontrolom Armije RBiH. Nadalje, u optužnici Tužilaštva stoji da je optuženi Todorović, 13. jula 1995. godine, učestvovao u zarobljavanju više hiljada muškaraca Bošnjaka, koji su pokušavali pobjeći iz zaštićene UN zone, te je učestvovao u sprovođenju kolone od više stotina zarobljenih Bošnjaka iz mjesta Sandići u skladište Zemljoradničke zadruge Kravica. Nakon zatvaranja zarobljenih Bošnjaka u skladište, pripadnici Drugog odreda su iz automatskog naoružanja i bacanjem bombi ubijali zarobljene Bošnjake. Optuženi Todorović je tom prilikom vršio stražu kako neko od napadnutih zarobljenika ne bi pobjegao.