Iznošenje završnih riječi u predmetu Miloš Stupar i dr. (Kravice)

09.07.2008, 15:01
Iznošenje završnih riječi u predmetu Miloš Stupar i dr. zakazano je za 10. juli 2008. godine, sa početkom u 09:00 sati ,u sudnici 6. Optužnica tereti Miloša Stupara, Milenka Trifunovića, Braneta Džinića, Aleksandra Radovanovića, Slobodana Jakovljevića, Velibora Maksimovića, Dragiše Živanovića, Branislava Medana, Petra Mitrovića, Miladina Stevanovića i Milovana Matića za krivično djelo genocida.

U optužnici se navodi da su optuženi, kao svjesni učesnici udruženog zločinačkog poduhvata, u periodu između 10. i 19. jula 1995. godine,  počinili krivično djelo genocida. Navedeno krivično djelo, kako se navodi u optužnici, je učinjeno u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske (VRS) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) na bošnjačko stanovništvo u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica, sa zajedničkim planom djelimičnog istrebljenja skupine bošnjačkog naroda.

Kako se navodi u optužnici optuženi su u napadu sudjelovali u različitim svojstvima, i to:

  • Stupar Miloš je djelovao u svojstvu komandanta Drugog odreda Specijalne policije Šekovići,
  • Trifunović Milenko u svojstvu komandira Trećeg voda „Skelani“ u sastavu Drugog odreda Specijalne policije Šekovići,
  • Džinić Brano u svojstvu specijalca-policajca Drugog odreda Specijalne policije Šekovići,
  • Matić Milovan kao pripadnik Vojske Republike Srpske, 

a ostali optuženi su djelovali u svojstvu specijalaca-policajaca navedenog Trećeg voda „Skelani“.

U optužnici se navodi da su optuženi dana 12. i 13. jula 1995. godine bili raspoređeni duž ceste Bratunac-Milići između sela Kravica i Sandići, općina Bratunac, uključujući i dio ceste kod skladišta Zemljoradničke zadruge Kravica. 

Optuženi su, kako činjenični navodi optužnice ističu, osiguravali i kontrolirali navedenu cestu u skladu sa planom prisilnog preseljenja oko 25 hiljada žena, djece i staraca bošnjačke nacionalnosti iz zaštićene zone Srebrenice. Također su, prema istim navodima, 13. jula 1995. godine izvodili sigurnosne operacije u vidu izviđanja i napada iz tenkova i drugog oružja na kolonu Bošnjaka na području Kamenice, prisiljavajući muškarce Bošnjake na predaju.

Tokom istoga dana optuženi su, navodno, patrolirali navedenom cestom i pravili zasjede kako bi presreli i zarobili muškarce bošnjačke nacionalnosti iz kolone muškaraca, koji su pokušavali da pobjegnu na teritoriju pod kontrolom Armije BiH. Više hiljada zarobljenih muškaraca su, prema navodima optužnice, držali na i oko livade u Sandićima, općina Bratunac. Jedan broj zarobljenika su predali pripadnicima Vojske Republike Srpske, koji su ih odvezli kamionom u nepoznatom pravcu, od kada im se gubi svaki trag. Ostali muškarci su kamionima transportovani na različite lokacije, uključujući i skladište Zemljoradničke zadruge u Kravici.  

Kako se u optužnici dalje navodi, više od hiljadu zarobljenih muškaraca Bošnjaka su zatvoreni u skladište Zemljoradničke zadruge u Kravici. U ranim večernjim satima istog dana zarobljenici su, navodno, usmrćeni u prisustvu optuženog Stupar Miloša, tako što su optuženi Trifunović Milenko, Jakovljević Slobodan, Radovanović Aleksandar, Stevanović Miladin, Mitrović Petar, Medan Branislav, Maksimović Velibor i Živanović Dragiša pucali iz automatskih pušaka, optuženi Džinić Brano na njih bacao bombe, a optuženi Matić Milovan municijom punio okvire koji su korišteni za ubijanje.