Zakazano izricanje presude u predmetu Miloš Stupar i drugi, predmetu Petar Mitrović i predmetu Miladin Stevanović

28.07.2008, 10:25
Izricanje presude u predmetu Miloš Stupar i drugi, predmetu Petar Mitrović i predmetu Miladin Stevanović, zakazano je za 29. juli 2008. godine, sa početkom u 14:00 sati u sudnici 6. Optužnica tereti svih 11 optuženih i to: Miloša Stupara, Milenka Trifunovića, Branu Džinića, Aleksandra Radovanovića, Slobodana Jakovljevića, Velibora Maksimovića, Dragišu Živanovića, Branislava Medana, Milovana Matića, te Petra Mitrovića i Miladina Stevanovića za krivično djelo genocida.

U optužnici se navodi da su optuženi, kao svjesni učesnici udruženog zločinačkog poduhvata, u periodu između 10. i 19. jula 1995. godine,  počinili krivično djelo genocida, između ostalog i na način da su učestvovali u ubijanju više od jedne hiljade zarobljenih Bošnjaka muškaraca iz Srebrenice zatvorenih u skladištu Zemljoradničke zadruge u Kravici. Navedeno krivično djelo, kako se navodi u optužnici, je učinjeno u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske (VRS) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) na bošnjačko stanovništvo u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica, sa zajedničkim planom djelimičnog istrebljenja skupine bošnjačkog naroda.

Kako se navodi u optužnici optuženi su u napadu sudjelovali u različitim svojstvima, i to:

  • Stupar Miloš je djelovao u svojstvu komandanta Drugog odreda Specijalne policije Šekovići,
  • Trifunović Milenko u svojstvu komandira Trećeg voda „Skelani“ u sastavu Drugog odreda Specijalne policije Šekovići,
  • Džinić Brano u svojstvu specijalca-policajca Drugog odreda Specijalne policije Šekovići,
  • Matić Milovan kao pripadnik Vojske Republike Srpske, 

a ostali optuženi su djelovali u svojstvu specijalaca-policajaca navedenog Trećeg voda „Skelani“.