Izrečene presude u predmetima Miloš Stupar i drugi, Petar Mitrović i Stevanović (predmeti Kravica)

29.07.2008, 15:55
Sud BiH je danas objavio prvostepene presude u predmetima Stupar Miloš i drugi, Mitrović Petar i Stevanović Miladin. Ovo su prve presude koje je Sud BiH izrekao u predmetima u kojima se optuženi terete za genocid u vezi sa događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine.

Sedmorica (7) optuženih su osuđena za krivično djelo genocida iz člana 171. KZ BiH.  Sud je optužene Milenka Trifunovića, Branu Džinića i Aleksandra Radovanovića osudio na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od četrdeset i dvije (42) godine, optužene Miloša Stupara, Slobodana Jakovljevića i Branislava Medana na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od četrdeset (40) godina, a optuženog Petra Mitrovića na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od trideset i osam (38) godina.  Sva sedmorica optuženih su proglašeni krivima za učešće u ubistvu više od 1000 muškaraca Bošnjaka u skladištu Zemljoradničke zadruge Kravica dana 13. jula 1995. godine u svojstvu pripadnika 2. odreda Šekovići Specijalne brigade policije.

Vijeće je utvrdilo da je nekoliko hiljada muškaraca Bošnjaka bilo zarobljeno i držano na livadi u Sandićima u jutarnjim i poslijepodnevnim satima 13. jula. Ti ljudi su bili dio kolone muškaraca Bošnjaka koji su pokušali da izvrše proboj iz srebreničke enklave nakon zauzimanja enklave od strane snaga Republike Srpske. Mnogi od ovih ljudi su prevarom nagovoreni na predaju, jer im je bilo rečeno da će biti sigurni i prebačeni na teritoriju pod kontrolom ARBiH. Najmanje hiljadu ovih ljudi je potom preveženo autobusima ili pješice u koloni sprovedeno do skladišta Zemljoradničke zadruge Kravica, gdje su od tog trenutka bili zatočeni. Ubrzo po dolasku ove kolone muškaraca, počevši od ranih večernjih sati oni su ubijani u tom skladištu vatrom iz automatskog oružja i aktiviranjem ručnih bombi.  

Vijeće je takođe utvrdilo da su se optuženi Milenko Trifunović i Aleksandar Radovanović nalazili ispred skladišta i da su pucali u zatvorenike, dok je Brano Džinić na njih bacao ručne bombe. Optuženi Slobodan Jakovljević, Branislav Medan i Petar Mitrović su imali ulogu da kao naoružani stražari čuvaju prostor iza skladišta kako bi spriječili muškarce Bošnjake u pokušaju da izbjegnu ubistva koja su se u tom trenutku dešavala, iskakanjem kroz prozore na zadnjoj strani skladišta. Vijeće je također utvrdilo da je i optuženi Mitrović iz svoje automatske puške pucao na zarobljene muškarce. Vijeće je zaključilo da su ovi optuženi počinili ova djela sa genocidnom namjerom, odnosno sa ciljem uništenja dijela grupe bošnjačkog naroda. Ovih šest optuženih su stoga oglašeni krivim kao saizvršioci u krivičnom djelu genocid.

Nadalje, vijeće je zaključilo da je optuženi Miloš Stupar u kritično vrijeme bio komandant 2. odreda Šekovići Specijalne brigade policije, da je znao za krivična djela koja su počinila njemu potčinjena lica, te da nije preduzeo mjere kako bi se ta lica kaznila, takođe djelujući sa genocidnom namjerom. Optuženi Stupar je stoga takođe osuđen za krivično djelo genocida pa osnovu komandne odgovornosti.

Četvorica (4) optuženih, Velibor Maksimović, Dragiša Živanović, Milovan Matić i Miladin Stevanović su oslobođeni po svim tačkama optužnice. Vijeće je zaključilo da tužilac nije izveo dovoljno zakonitih dokaza koji bi nesumnjivo ukazivali da su optuženi učestvovali u počinjenju krivičnog djela genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina.

Pritvor protiv optuženih Miloša Stupara, Milenka Trifunovića, Brane Džinića, Aleksandra Radovanovića, Slobodana Jakovljevića, Branislava Medana i Petra Mitrovića je produžen, a vrijeme koje su proveli u pritvoru do sada, uračunaće se u kaznu zatvora. Optuženi Velibor Maksimović, Dragiša Živanović i Miladin Stevanović su pušteni iz pritvora, dok je Milovanu Matiću pritvor ukinut ranije, još u toku glavnog pretresa.