Zakazana sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Željko Lelek

09.01.2009, 13:04
Sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Željko Lelek, zakazana je za 12. januar 2009. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sudnici 5.

Sud BiH izrekao je 23. maja 2008. godine prvostepenu presudu u predmetu Željko Lelek, kojom je optuženi Željko Lelek oglašen krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti - progon i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

U izreci presude, između ostalog, se navodi da je optuženi Željko Lelek obavljajući dužnost policajca u Višegradu, vršio protuzakonita zatvaranja, mučenja i silovanja, te da je učestvovao u prisilnom preseljenju stanovništva, u vrijeme širokog i sistematičnog napada srpske vojske, policije i paravojnih srpskih formacija usmjerenog protiv bošnjačkog stanovništva tokom aprila, maja i juna 1992. godine na području općine Višegrad.