Zakazana sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Žaljko Mejakić i drugi

13.02.2009, 15:47
Sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Željko Mejakić i drugi, zakazana je za 16. februar 2009. godine, sa početkom u 13:30 sati, u sudnici 8.

Prvostepenom presudom od 30. maja 2008. godine, Željko Mejakić, Momčilo Gruban i Duško Knežević su oglašeni krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Željko Mejakić je osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godinu, Momčilo Gruban je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina, dok je Duško Knežević osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 31 godinu.