Izrečena presuda u predmetu Marko Radić i drugi

20.02.2009, 15:25
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je 20. februara 2009. godine prvostepenu presudu u predmetu Marko Radić i drugi, kojom je optužene Marka Radića, Dragana Šunjića, Damira Brekala i Mirka Vračevića oglasio krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti. U izreci presude se, između ostalog, navodi da su optuženi u periodu od jula 1993. godine pa do marta 1994. godine, u svojstvu oficira i pripadnika Prve bjelopoljske bojne Druge brigade HVO-a, kao dio široko rasprostranjenog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo bosanskih Muslimana općine Mostar, znajući za takav napad, učestvovali u nezakonitom hapšenju sedemdeset bosanskih Muslimanki, djece i staraca, njihovom zatvaranju i držanju u nehumanim uslovima u kućama i drugim objektima u selu Vojno, općina Mostar. Optuženi su direktno i u dogovoru sa stražarima i vojnicima učestvovali u fizičkom, psihičkom zlostavljanju, mučenju bošnjačkih muškaraca iz logora Heliodrom koji su bili nezakonito zatvarani u zatvor u selu Vojno, općina Mostar.

Marko Radić oglašen je krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti (progon u vezi sa tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), tačka e) zatvaranje (samovoljno i protivpravno zatvaranje zatvorenika u logoru), tačka f) mučenje, g) seksualno nasilje (silovanje i drugi oblici seksualnog nasilja), tačka k) druga nečovječna djela (zatvaranje u nehumanim uslovima, maltretiranje, ponižavanje i drugo psihičko zlostavljanje), te ga je Sud osudio na kaznu zatvora u trajanju od 25 godina.

Dragan Šunjić oglašen je krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti (progon u vezi sa tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), tačka e) zatvaranje (samovoljno i protivpravno zatvaranje zatvorenika u logoru), tačka f) mučenje, g) seksualno nasilje (silovanje i drugi oblici seksualnog nasilja), tačka k) druga nečovječna djela (zatvaranje u nehumanim uslovima, maltretiranje, ponižavanje i drugo psihičko zlostavljanje), te ga je Sud osudio na kaznu zatvora u trajanju od 21 godine.

Damir Brekalo oglašen je krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti (progon u vezi sa tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), tačka e) zatvaranje (samovoljno i protivpravno zatvaranje zatvorenika u logoru), tačka f) mučenje, g) seksualno nasilje (silovanje i drugi oblici seksualnog nasilja), tačka k) druga nečovječna djela (zatvaranje u nehumanim uslovima, maltretiranje, ponižavanje i drugo psihičko zlostavljanje), te ga je Sud osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Mirko Vračević oglašen je krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti (progon u vezi sa tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), tačka e) zatvaranje (samovoljno i protivpravno zatvaranje zatvorenika u logoru), tačka f) mučenje, g) seksualno nasilje (silovanje i drugi oblici seksualnog nasilja), tačka k) druga nečovječna djela (zatvaranje u nehumanim uslovima, maltretiranje, ponižavanje i drugo psihičko zlostavljanje), te ga je Sud osudio na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.

Optuženima Marku Radiću, Draganu Šunjiću i Damiru Brekalu se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru  po rješenjima ovog  Suda, počev od 2. juna 2006. godine.