Ante Kovać oglašen krivim

10.07.2009, 13:25
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas prvostepenu presudu u predmetu Ante Kovać, kojom je optuženi Ante Kovać oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. S tim u vezi Sud ga osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

U izreci presude se, između ostalog, navodi da je optuženi Ante Kovać u vremenskom razdoblju od aprila do kraja augusta 1993. godine, na području općine Vitez, kao komandant Brigadne vojne policije „Viteške brigade“ Hrvatskog vijeća obrane (HVO), izdavao naredbe vojnim policajcima i zajedno s njima vršio nezakonito lišavanje slobode i zatvaranje bošnjačkih civila. U prostorijama Radničkog univerziteta i Kino sale u Vitezu  bilo je smješteno oko 250 osoba koje su držane u nehumanim uslovima. Zatvorene civile vojni policajci su izvodili na ispitavanja, te na prisilan rad na liniju razgraničenja između jedinica HVO-a i Armije BiH, izlažući ih opasnosti po život. Tom prilikom je, navodno, određeni broj zatvorenika poginuo. Nadalje, u izreci presude stoji da je optuženi Kovać, oko  18. aprila 1993. godine, iz prostorija SDK izveo Bošnjakinju i odveo u zgradu zv. “Crnogorka” gdje ju je silovao. Optuženi Kovać je, pored toga, nakon nekoliko dana od pritvaranja jedne Bošnjakinje u  prostorije Doma kulture (u augustu 1993. godine) istu silovao, nakon čega joj je zaprijetio da će je ubiti ako to nekome kaže.

Sud je donio rješenje kojim se optuženom Anti Kovaću produžava pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati najduže još devet (9) mjeseci. Ako za to vrijeme ne bude izrečena drugostepena presuda kojom se prvostepena presuda preinačava ili potvrđuje, pritvor će se ukinuti i optuženi će se pustiti na slobodu. Ako u roku od devet (9) mjeseci bude izrečena drugostepena odluka kojom se prvostepena presuda ukida, pritvor može trajati nadjuže jednu godinu od izricanja drugostepene odluke.