S1 1 K 017861 14 Kžk (X-KRŽ-08/489) Ante Kovać

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) e) i f), u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Tužilački broj: KT-RZ-166/06

Broj optuženih: 1

Tužilac: Mirko Lečić

Sudija za prethodno saslušanje: Mira Smajlović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Šaban Maksumić, Snezhane Botusharove, Ljubomir Kitić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Tihomir Lukes, Hilmo Vučinić, Carol Peralta

Datum potvrđivanja optužnice : 25.03.2008.

Predmet pravosnažno okončan : 19.12.2014.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Prema navodima u optužnici, optuženi Ante Kovać je u periodu od aprila do kraja augusta 1993. godine, na području općine Vitez, kao komandant Brigadne vojne policije „Viteške brigade“ Hrvatskog vijeća obrane, izdavao naredbe vojnim policajcima i zajedno s njima vršio nezakonito lišavanje slobode i zatvaranje bošnjačkih civila. U prostorijama Radničkog univerziteta i Kino-sale u Vitezu bilo je smješteno oko 250 osoba koje su držane u nehumanim uslovima. Vojni policajci su zatvorene civile izvodili na ispitivanja, te na prisilan rad, na liniju razgraničenja između jedinica HVO-a i Armije BiH, izlažući ih opasnosti po život. Tom prilikom, navodno, određeni broj zatvorenika je poginuo. U optužnici se navodi da je optuženi Kovać, dana 18. aprila 1993. godine, iz prostorija SDK izveo Bošnjakinju i odveo u zgradu zv. Crnogorka, gdje ju je silovao. Dalje se navodi da je optuženi Kovać, 30. augusta 1993. godine, silovao Bošnjakinju u prostoriji Doma kulture, nakon čega joj je zaprijetio da će je ubiti ako to nekome kaže.


Optuženi/na: Ante Kovać
Branilac: Dušan Tomić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Ante Kovać
Djelo: Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) e) i f), u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Mjesto učinjenja djela: Vitez
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: 3
Optuženi/na: Ante Kovać
Pritvor Period: 30.01.2008- 02.02.2011.

Sud je optužnicu potvrdio 25. marta 2008. godine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji, održanom 7. aprila 2008. godine, optuženi se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres počeo je 13. augusta 2008. godine.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Šaban Maksumić, Snezhana Botusharova i Ljubomir Kitić.

 

Sud je 10. jula 2009. godine izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Ante Kovać oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke e) i f), u vezi s članom 180. stav 1. KZ BiH. S tim u vezi, Sud je optuženom Anti Kovaću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

 

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja za ratne zločine Suda BiH održana je 4. marta 2010. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Tihomir Lukes, Hilmo Vučinić i Carol Peralta.

 

Sud Bosne i Hercegovine je, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donio drugostepeno rješenje kojim je prvostepena presuda od 10. jula 2009. godine ukinuta i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine.

 

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je: 12.11.2010. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja, nakon održanog pretresa, izreklo je 12. novembra 2010. godine drugostepenu presudu kojom je Ante Kovać oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke e) i f) u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od devet godina.

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 6. novembra 2014. godine djelimično usvojio apelaciju osuđenog Ante Kovaća, utvrdio povredu prava optuženog iz člana 7. stav 1. Evropske konvencije, te ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg zakona i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da „po hitnom postupku donese novu odluku u skladu s članom 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“. Istom odlukom, broj AP 1751/11, odbijena je kao neosnovana apelacija Ante Kovaća, podnesena protiv presude Suda BiH broj: X-KRŽ-08/489 od 12.11.2010. godine u odnosu na član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. i stav 3. tačka d) EKLJP i u odnosu na povredu prava na žalbu iz člana 2. Protokola broj 7 uz EKLJP. Također, odbijena je kao neosnovana apelacija Ante Kovaća izjavljena protiv rješenja Suda BiH broj X-KRŽ-08/498 od 10.05.2011. godine i X-KRŽ-08/498 od 18.03.2011. godine u odnosu na član 2. Protokola broj 7 uz EKLJP.

 

Sjednica apelacionog vijeća održana je 17. decembra 2014. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine 19. decembra 2014. godine otpremilo je presudu od 17. decembra 2014. godine kojom je preinačena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KRŽ-08/489 od 12. novembra 2010. godine u dijelu primjene materijalnog zakona i odluke o kazni, pa su radnje za koje je Ante Kovać, navedenom presudom oglašen krivim, pravno kvalifikovane kao krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), te je optuženi Kovać osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina.


Vijesti: