Zakazana sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Miloš Stupar i drugi

07.09.2009, 09:22
Sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Miloš Stupar i drugi, zakazana je za 8. septembar 2009. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sudnici 6.

Sud BiH je 29. jula 2008. godine donio prvostepenu presudu u predmetu Miloš Stupar i drugi, kojom su optuženi Milenko Trifunović, Brane Džinić i Aleksandar Radovanović oglašeni krivim za krivično djelo genocid i osuđeni na  kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 42 godine, a optuženi Miloš Stupar, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan, također, oglašeni krivim za krivično djelo genocid i osuđeni na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.

Četvorica optuženih, Velibor Maksimović, Dragiša Živanović, Milovan Matić i Miladin Stevanović su oslobođeni po svim tačkama optužnice.