Zakazano izricanje presude u predmetu Milorad Trbić

15.10.2009, 10:57
Izricanje presude pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Milorad Trbić, zakazano je za 16. oktobar 2009. godine, sa početkom u 14:00 sati, u sudnici 6. Optužnica tereti Milorada Trbića za krivično djelo genocid.

U optužnici se navodi da je u periodu od 11. jula do 1. novembra 1995. godine, kao pomoćnik načelnika bezbjednosti Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) i kao odgovorna osoba za rukovođenje četom Vojne policije ove brigade, Milorad Trbić svjesno učestvovao u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva iz srebreničke enklave, te pogubljenju i pokopavanju vojno sposobnih muškaraca iz Srebrenice.  Optužnica, između ostalog, navodi da je 14. jula 1995. godine, ispred škole u Grbavcima, Milorad Trbić, zajedno sa drugim pripadnicima čete Vojne policije Zvorničke brigade, pucao i ubio do 20 Bošnjaka koji su prethodno bili zatvoreni u fiskulturnoj sali.