Milorad Trbić proglašen krivim

16.10.2009, 16:25
Dana, 16.10.2009.godine Sud Bosne i Hercegovine je proglasio optuženog Milorada Trbića krivim za krivično djelo genocid, kao učesnika u udruženom zločinačkom pothvatu, u periodu od 12. jula do 30. novembra 1995.godine, zajedno sa pukovnikom Ljubišom Bearom, potpukovnikomVujadinom Popovićem, poručnikom Dragom Nikolićem i drugima, sa zajedničkom svrhom i planom da se uhvate, zatvore, pogube po prijekom postupku i ukopaju svi vojno sposobni muškarci Bošnjaci muslimanske vjeroispovijesti iz enklave Srebrenica, koji su dovedeni u zonu odgovornosti Zvorničke brigade. Vijeće je utvrdilo da navedena zajednička svrha i plan predstavljaju počinjenje krivičnog djela genocid. Stoga, za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, optuženi Milorad Trbić je osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 (trideset) godina.

Vijeće je utvrdilo da je optuženi učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji je cilj veće operacije koji su zamislili oficiri Glavnog štaba VRS-a, uključujući i generala Ratka Mladića, i koji je obuhvatao područje mnogo šire od zone odgovornosti Zvorničke brigade, a svrha mu je bila mnogo veća od udruženog zločinačkog poduhvata u kojem je učestvovao optuženi. Procjenjuje se da je na području Srebrenice, u periodu od 13. do 19. jula 1995.godine, ubijeno preko 7000 muškaraca Bošnjaka. Većina ih je ubijena u zoni odgovornosti Zvorničke brigade.

Vijeće nalazi da su radnje optuženog u periodu od 12. jula do 30. novembra 1995. godine, u zoni odgovornosti Zvorničke brigade, predstavljale značajan doprinos u izvršenju zajedničkog plana da se uhvate, zatvore, pogube po prijekom postupku i ukopaju svi vojno sposobni muškarci Bošnjaci iz enklave Srebrenica, koji su dovedeni u zonu odgovornosti Zvorničke brigade. Nadalje, vijeće nalazi postojanje genocidne namjere optuženog za počinjenje ovih krivičnih djela.

Vijeće je utvrdilo da je optuženi odabrao pritvorske prostorije na području zone odgovornosti Zvorničke brigade, gdje će kasnije biti dovedeni muškarci Bošnjaci iz Srebrenice. Nadalje, Sud je utvrdio značajan angažman optuženog u pritvorskim objektima u Orahovcu, Ročeviću i Petkovcima, te stratištima u blizini Lazeta, Kozluka i brane u Petkovcima. Žrtve ubijene na ovim stratištima su potom ukopane u neobilježene masovne grobnice. Dana 16. i 17. jula 1995. godine Milorad Trbić je bio dežurni operativni oficir Zvorničke brigade, te njegove radnje u tom vremenskom periodu imaju značajan doprinos u realizaciji zajedničkog plana. U tom vremenskom periodu muškarci Bošnjaci iz Srebrenice su bili zatočeni u školi u Kuli, na vojnoj ekonomiji u Branjevu i u Domu u Pilici. Ubijeni su na vojnoj ekonomiji u Branjevu i u Domu u Pilici, a kasnije pokopani u neobilježenim grobnicama.

U septembru 1995. godine optuženi je učestvovao u iskopavanju i premještanju tijela žrtava masovnih egzekucija iz jula 1995. godine, što je bio nastavak operacije masovnih ukopa tijela koja je počela u mjesecu julu. Ova operacija ponovnog ukopa tijela je stvorila znatne prepreke u procesu utvrđivanja identiteta žrtava, jer su tijela bila raskomadana, a dijelovi tijela jedne žrtve pokopana u različitim masovnim grobnicama. Te radnje su u značajnoj mjeri produžile vrijeme neophodno za utvrđivanje identiteta tijela, te je tako produžena patnja i bol članova porodica ovih žrtava.

Optuženi je oslobođen za tačke optužnice koje se odnose na zonu odgovornosti Bratunačke brigade, jer vijeće nije našlo dovoljno dokaza da mu izrekne osuđujuću presudu za učešće u toj operaciji van razumne sumnje.

Najviša kazna za ovo djelo je 45 godina. Zakon kaže da vijeće mora uzeti u obzir i olakšavajuće okolnosti. U odmjeravanju kazne za ovog optuženog vijeće je utvrdilo prisustvo i olakšavajućih i otežavajućih okolnosti. U razmatranju olakšavajuće okolnosti, vijeće je utvrdilo da Milorad Trbić nije učestvovao u sveukupnom planiranju ovih krivičnih dijela, te krivična sankcija odražava njegov nivo odgovornosti u sveukupnom planu.

Vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru, počevši od 8. aprila 2005. godine, bit će uračunato u kaznu zatvora.