Ukinut pritvor Ljubiši Četiću, Dušanu Jankoviću i Željku Stojniću i izrečene mjere zabrane

11.11.2009, 10:22
Sud Bosne i Hercegovine donio je 10. novembra 2009. godine rješenje u predmetu Zoran Babić i drugi, kojim se Ljubiši Četiću, Dušanu Jankoviću i Željku Stojniću ukida pritvor i izriče niz mjera zabrane, među kojima kućni pritvor i obavezno javljanje, dva puta dnevno u SJB Prijedor. Ostale mjere zabrane uključuju:
  • Optuženima se zabranjuje kontaktiranje ili povezivanje na bilo koji način sa osobama koje su svjedoci optužbe ili koje bi mogle biti svjedoci optužbe u ovom predmetu, te sa saoptuženim, odnosno sa mogućim pomagačima i saučesnicima u izvršenju predmetnog krivičnog djela;
  • Optuženima se, također, nalaže da ne razgovaraju o svom predmetu sa bilo kim, izuzev sa svojim braniocima;
  • Optuženima se zabranjuje posjećivanje mjesta ili adresa boravišta ili prebivališta osoba koje su u optužnici navedene kao oštećene ili svjedoci;
  • Optuženima se zabranjuje da prisustvuju bilo kakvom javnom ili privatnom okupljanju, te da posjećuju ugostiteljske i druge objekte na području općine Prijedor gdje se odvijaju društvene aktivnosti;
  • Optuženima se zabranjuje obavljanje poslovnih i službenih djelatnosti u policijskim i vojnim organima, kao i svih ostalih poslova u vezi sa ovim krivičnim postupkom;
  • Optuženima se nalaže da postupaju strogo u skladu sa naredbama i pozivima Suda BiH kojima se mijenjaju uslovi ili ukidaju ove zabrane i obaveze ili kojima se zahtijeva njihovo prisustvo na Sudu, kao i da budu dostupni Tužilaštvu kada i gdje je to potrebno, bez obzira na njihovo pravo na šutnju.

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba, a najkasnije do pravosnažnosti presude, s tim da će se  kontrola opravdanosti  vršiti svaka dva mjeseca.

U slučaju da prekrše neku od izrečenih mjera zabrane optuženima  se može odrediti pritvor.

Optužnica tereti Ljubišu Četića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića za krivično djelo zločin protiv čovječnosti.