S1 1 K 003472 12 Kžk Zoran Babić i dr.

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH u vezi s tačkama a), d), e) i k), a sve u vezi s članom 180. stav 1. KZBiH.

Tužilački broj: KT-RZ-48/06

Broj optuženih: 5

Tužilac: Slavica Terzić

Sudija za prethodno saslušanje: Larse Folke Bjur Nystrom

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Minka Kreho, Željka Marenić, Marjan Pogačnik

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirko Božović, Tihomir Lukes, Redžib Begić

Datum potvrđivanja optužnice : 12.01.2009.

Predmet pravosnažno okončan : 15.02.2013.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici je navedeno da su optuženi, u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor, dana 21. augusta 1992. godine, obezbjeđivali sprovođenje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo više od 1.200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz banjalučke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske, na planini Vlašić, izvršena je selekcija više od 200 vojno sposobnih muškaraca. Pripadnici interventnog voda su, navodno, učestvovali u izdvajanju muškaraca te njihovom sprovođenju do lokacije zvane „Korićanske stijene”, planina Vlašić. Dalje se navodi da je na toj lokaciji civilima naređeno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, a zatim su usmrćeni pucanjem iz automatskog oružja. Nakon što su tijela ubijenih pala u provaliju, na njih su, navodno, bacane granate i pucano je na tijela ubijenih i ranjenih. Na taj način je ubijeno više od 200 civila – muškaraca.

 

Optuženi Dušan Janković je, prema navodima iz optužnice, naredio, te zajedno s ostalim optuženim počinio, učestvovao i pomagao u pripremanju i učinjenju progona. Navodnim učešćem u prisilnom premještanju bošnjačkog i hrvatskog civilnog stanovništva s teritorije pod kontrolom srpskih vlasti, optuženi su učinili krivična djela ubijanja, prisilnog premještanja, nečovječnog postupanja, dok je optuženi Janković kao nadređena osoba, navodno, propustio da poduzme nužne i razumne mjere u sprečavanju činjenja navedenih djela i kažnjavanju počinilaca.


Optuženi/na: Zoran Babić
Branilac: Slavica Bajić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Milorad Škrbić
Branilac: Slobodan Perić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Dušan Janković
Branilac: Ranko Dakić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Željko Stojnić
Branilac: Zlatko Knežević
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Milorad Radaković
Branilac: Slavica Čvoro
Presuda/Odluka Oslobađajuća

1.

Optuženi/na: Zoran Babić
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH u vezi s tačkama: a), d), e) i k), sve u vezi s članom 180. stav 1. KZBiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: 150

2.

Optuženi/na: Milorad Škrbić
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH (KZBiH) u vezi s tačkama: a), d), e) i k), sve u vezi s članom 180. stav 1. KZBiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: 150

3.

Optuženi/na: Dušan Janković
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH u vezi s tačkama: a), d), e) i k), sve u vezi s članom 180. stav 2. KZBiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: 150

4.

Optuženi/na: Željko Stojnić
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH u vezi s tačkama: a), d), e) i k), sve u vezi s članom 180. stav 1. KZBiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: 150

5.

Optuženi/na: Milorad Radaković
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH u vezi s tačkama: a), d), e) i k), sve u vezi s članom 180. stav 1. KZBiH.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: 150
Optuženi/na: Zoran Babić
Pritvor Period: 27.05.2008.-29.05.2008., 21.12.2010.-25.10.2011., 15.02.2013. - do upućivanja na izdržavanje kazne dugotrajnog zatvora
Optuženi/na: Milorad Škrbić
Pritvor Period: 14.10.2008. -24.10.2008., 21.12.2010. -25.10.2011., 15.02.2013. -do upućivanja na izdržavanje kazne dugotrajnog zatvora
Optuženi/na: Dušan Janković
Pritvor Period: 27.05.2008. -11.11.2009.
Optuženi/na: Željko Stojnić
Pritvor Period: 29.05.2008. -11.11.2009., 21.12.2010. -25.10.2011., 15.02.2013. -do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora

Sud je optužnicu potvrdio 12. januara 2009. godine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 13. februara 2009. godine, optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

 

Glavni pretres počeo je 31. marta 2009. godine.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Minka Kreho, Marjan Pogačnik i Željka Marenić

 

Na prijedlog Tužilaštva, pretresno vijeće je rješenjem broj: X-KR-08/549-1 od 29.06.2009.godine, razdvojilo postupak protiv optuženog Damira Ivankovića u odnosu na ostalih sedam optuženih, a potom je 2.7.2009. godine izreklo presudu kojom je optuženi Damir Ivanković oglašen krivim za krivično djelo koje mu se stavlja na teret i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.

 

Rješenjem broj: X-KR-08/549-2 od 6. 7.2009. godine, Sud je razdvojio postupak protiv optuženog Gordana Đurića u odnosu na ostale optužene, nakon čega je 10.9.2009. godine, optuženi Gordan Đurić oglašen krivim za djela koja mu se stavljaju na teret i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

 

Pretresno vijeće je donijelo rješenje o razdvajanju postupka broj: X-KR-08/549-3 od 15. 3.2010.godine u odnosu na optuženog LJ. Č., a potom je presudom od 18. 3.2010.godine, optuženog LJ. Č. oglasio krivim za djela koja mu se stavljaju na teret i izreklo kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

 

Pretresno vijeće je izreklo prvostepenu presudu 21. decembra 2010. godine,  kojom su Zoran Babić, Milorad Škrbić, Dušan Janković i Željko Stojnić oglašeni krivim da su, radnjama opisanim u izreci presude, počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi s tačkama: a) – ubijanjem, d) – prisilnim preseljenjem stanovništva, h) – progon, KZBiH u vezi s članom 180. stav 1. KZBiH. Sud je optužene osudio na kazne zatvora i to: optuženog Zorana Babića na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 22 (dvadeset dvije) godine, optuženog Milorada Škrbića na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 22 (dvadeset dvije) godine, optuženog Dušana Jankovića na kaznu dugotrajnog zatvora od 27 (dvadeset sedam) godina te optuženog Željka Stojnića na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina. Na osnovu člana 284. stav 1. tačka c) ZKP BiH, optuženi Milorad Radaković, oslobođen je optužbi da bi radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi s tačkama: a) – ubijanjem, d) – prisilnim preseljenjem stanovništva, h) – progon i k) – drugim nečovječnim djelima KZBiH u vezi s članom 180. stav 1. KZBiH.

 

Sjednica Apelacionog vijeća u ovom predmetu održana je 3. oktobra 2011. godine .

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Tihomir Lukes, Mirko Božović i Carol Peralta.

 

Apelaciono vijeće je 4. oktobra 2011. godine donijelo presudu kojom je odbijena kao neosnovana, žalba Tužilaštva BiH u dijelu koji se odnosi na pogrešno utvrđeno činjenično stanje u oslobađajućem dijelu prvostepene presude, pa je potvrđena presuda od 21.12.2010. godine, u dijelu koji se odnosi na optuženog Milorada Radakovića. Istom presudom uvažene su žalbe branilaca optuženih Zorana Babića, Milorada Škrbića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića, pa je presuda od 21.12.2010. godine, u osuđujućem dijelu koji se odnosi na ove optužene, ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda BiH, nakon održanog pretresa, izreklo je 15. februara 2013. godine drugostepenu presudu kojom su optuženi Zoran Babić, Milorad Škrbić i Željko Stojnić oglašeni krivim da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), u vezi s članom 29. KZBiH, a optuženi Dušan Janković počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h) KZBiH, u vezi sa članom 29. i članom 21. KZBiH. Sud je optužene osudio i to: optuženog Zorana Babića na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 22 (dvadeset i dvije) godine, optuženog Milorada Škrbića, na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 (dvadeset jednu) godinu, optuženog Dušana Jankovića, na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 (dvadeset jednu) godinu i optuženog Željka Stojnića, na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

 


Vijesti: