Potvrđena optužnica u predmetu Duško Jević i drugi

25.01.2010, 10:31
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 22. januara 2010. godine optužnicu u predmetu Duško Jević i drugi, koja optužene Duška Jevića, Mendeljeva Đurića i Gorana Markovića tereti za krivično djelo genocid.

U optužnici se između ostalog navodi da su optuženi Jević, u svojstvu pomoćnika komandanta Specijalne brigade policije MUP-a RS i komandanta Centra za obuku Jahorina Specijalne brigade policije; optuženi Đurić u svojstvu komandira I čete Centra za obuku Jahorina; optuženi Marković u svojstvu komandira 2. voda I čete Centra za obuku Jahorina, komandovali svojim jedinicima, djelujući individualno i u dogovoru sa ostalim učesnicima, planirali, naredili, poticali i učestvovali u realizaciji sistemskog udruženog zločinačkog poduhvata. Optuženi su navodno u periodu od 10. jula do 19. jula 1995. godine, kao saizvršioci nanosili teške tjelesne ozljede i duševne povrede skupini Bošnjaka, vršili ubijanje muških pripadnika skupine Bošnjaka i prisilno premještanje žena i djece i starijih osoba iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, a sve u cilju potpunog istebljenja nacionalne, etničke i vjerske skupine Bošnjaka.

Optužnica