S1 1 K 003417 16 Krž Duško Jević i dr.

Predmet nastao: Spajanjem predmeta.

Optužnica: Krivično djelo genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

Tužilački broj: KT-RZ – 101/07, KT-RZ- 82/08

Broj optuženih: 4

Tužilac: Ibro Bulić

Sudija za prethodno saslušanje: Šaban Maksumić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Mira Smajlović, Zoran Božić, Mitja Kozamernik

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirko Božović, Tihomir Lukes, Redžib Begić

Datum potvrđivanja optužnice : 22.01.2010.

Predmet pravosnažno okončan : 03.03.2017.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici je navedeno da su optuženi Duško Jević, u svojstvu pomoćnika komandanta Specijalne brigade policije (SBP) Ministarstva unutrašnjih poslova RS i komandanta Centra za obuku Jahorina Specijalne brigade policije, optuženi Mendeljev Đurić, u svojstvu komandira I čete Centra za obuku Jahorina i optuženi Goran Marković u svojstvu komandira 2. voda I čete Centra za obuku Jahorina, komandovali svojim jedinicama, djelujući individualno i u dogovoru sa ostalim učesnicima, planirali, naredili, poticali i učestvovali u realizaciji sistematskog udruženog zločinačkog poduhvata. Optuženi su, navodno, u periodu od 10. jula do 19. jula 1995. godine, kao saizvršioci nanosili teške tjelesne i duševne povrede grupi Bošnjaka, vršili ubijanje muških pripadnika grupe Bošnjaka i prisilno premještanje žena i djece i starijih osoba iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, a sve u cilju potpunog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka.


Optuženi/na: Duško Jević
Branilac: Vera Lazić ,Dragan Gotovac
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Mendeljev Đurić
Branilac: Miodrag Stojanović ,Dragoslav Perić
Presuda/Odluka Osuđujuća
Optuženi/na: Neđo Ikonić
Branilac: Nenad Rubež i Dragiša Mihajlović
Presuda/Odluka Oslobađajuća
Optuženi/na: Goran Marković
Branilac: Veljko Ćivša
Presuda/Odluka Oslobađajuća

1.

Optuženi/na: Duško Jević
Djelo: Genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Mendeljev Đurić
Djelo: Genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

3.

Optuženi/na: Neđo Ikonić
Djelo: Genocid iz člana 171. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

4.

Optuženi/na: Goran Marković
Djelo: Genocid iz član 171. stav 1.tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 31. istog zakona.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Duško Jević
Pritvor Period: 28.10.2009.-
Optuženi/na: Mendeljev Đurić
Pritvor Period: 28.10.2009.-

Sud je potvrdio optužnicu 22. januara 2010. godine. 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 19. februara 2010. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

Sud BiH je rješenjem broj: X-KR-09/823 19.4.2010. godine izvršio spajanje postupka sa postupkom Neđo Ikonić, te se vodio jedinstveni postupak.

Glavni pretres otvoren je 29. aprila 2010. godine.

Sud je 25. maja 2012. godine, u predmetu Jević Duško i dr. (S1 1 K 003417 10 KrI), izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi Duško Jević i Mendeljev Đurić oglašeni krivim da su počinili krivično djelo genocid iz člana 171. tačke a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ BiH), u vezi s članom 180. stav 1. i članom 31. KZ BiH, te je optuženi Duško Jević osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 (trideset pet) godina, a optuženi Mendeljev Đurić na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 (trideset) godina. Optuženim je, u skladu s članom 56. stav 1. KZ BiH, u izrečenu kaznu zatvora uračunato i vrijeme koje u proveli u pritvoru, počevši od 28.10.2009. godine. Optuženi Neđo Ikonić i Goran Marković, na osnovu odredbe člana 284. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobođeni su od optužbe, i to optuženi Neđo Ikonić da je počinio krivično djelo genocid iz člana 171. tačke a) i b) KZ BiH u vezi s članom 180. stav 1. KZ BiH, a optuženi Goran Marković da je počinio krivično djelo genocid iz člana 171. tačke a) i b) KZ BiH u vezi s članom 31. KZ BiH.

 

Sjednica apelacionog vijeća održana je 20. maja 2013. godine.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Mirko Božović, Tihomir Lukes i Redžib Begić.

 

Apelaciono vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane sjednice, donijelo je i 16. augusta 2013. godine otpremilo drugostepenu presudu. Ovom presudom, prvostepena presuda Suda BiH od 25.05.2012. godine preinačena je u dijelu odluke o kazni, tako da je optuženi Duško Jević za krivično djelo genocid, za koje je oglašen krivim, osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 32 godine. Optuženi Mendeljev Đurić je za krivično djelo genocid, za koje je oglašen krivim, osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 28 godina.

U ostalom dijelu prvostepena presuda je potvrđena.

 

Ustavni sud BiH je na sjednici od 26. oktobra 2016. godine usvojio apelaciju br. AP 4239/13 Duško Jević i dr., osuđenih pred Sudom Bosne i Hercegovine, te utvrdio povredu prava apelanata iz člana II/2 Ustava Bosne i Hercegovine i člana 7. stav 1. Evropske konvencije, ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH broj: S1 1 K 003417 12 Krž 12 od 20.05.2013. i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da „po hitnom postupku, donese novu odluku u skladu s članom II/2 Ustava Bosne i Hercegovine i članom 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“.

 

Sjednica apelacionog vijeća održana je 12. januara 2017. godine.

 Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Mirko Božović, Tihomir Lukes i Redžib Begić.

 Apelaciono vijeće je 3. marta 2017. godine održalo javnu sjednicu u predmetu protiv osuđenih Duška Jevića i Mendeljeva Đurića.

U postupku odlučivanja povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine od 20. maja 2013. godine u dijelu koji se odnosi na primjenu blažeg krivičnog zakona, nakon održane javne sjednice u predmetu Duško Jević i dr., vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu kojom je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 20. maja 2013. godine preinačena u odnosu na primjenu krivičnog zakona i odluku o kazni, pa se radnje za koje su Duško Jević i Mendeljev Đurić prvostepenom presudom oglašeni krivim, pravno kvalifikuju kao krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi s članom 24. istog Zakona. Za navedeno krivično djelo vijeće je osuđene Duška Jevića i Mendeljeva Đurića osudilo na kaznu zatvora u trajanju od po 20 (dvadeset) godina. Vrijeme koje su optuženi proveli u pritvoru i na izdržavanju kazne će se uračunati u izrečenu kaznu zatvora. U preostalom dijelu, presuda Suda Bosne i Hercegovine od 20. maja 2013. godine ostala je neizmijenjena.


Vijesti: